Wet op de lijkbezorging

Wet artikel nummer : 16

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005009/#HoofdstukII_3_Artikel16