Verantwoordelijkheid privacyverklaring

Verantwoordelijkheid

Als gemeente hebben we een groot aantal wettelijke taken. Onder deze wettelijke taken valt bijvoorbeeld het bijhouden van de Basisregistratie Personen (BRP), uitvoering Participatiewet en de Wet maatschappelijk ondersteuning. Hierdoor beschikken we over een grote hoeveelheid persoonsgegevens. Deze worden verwerkt en doorgegeven aan de landelijke database, waar onder andere de Belastingdienst gebruik van maakt. Bij alle publiekrechtelijke processen van de gemeente hebben we de plicht om te werken met de gegevens uit de BRP. Wij hebben hierin een grote verantwoordelijkheid. In deze verklaring(en) geven wij u inzicht hoe wij omgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens.