Specifieke privacyverklaring Jeugdhulp 2019

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Diemen en beleidskader privacy en gegevensbescherming.

Verwerken van persoonsgegevens


De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt, en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.

Doel


Het doel is het verkrijgen van informatie over de toegang en de kwaliteit van de toegekende jeugdhulp.

Grondslag


De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van toestemming. Deelnemer geeft vooraf akkoord voor gebruik van zijn/haar e-mailadres voor deelname aan de enquête.

Categorieën persoonsgegevens


Hiervoor gebruikt de gemeente de volgende categorieën persoonsgegevens:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres
Geen ontvangers, geen doorgifte, geen profilering, geen geautomatiseerde besluitvorming


De gemeente Diemen wisselt in het kader van de enquête geen persoonsgegevens uit met andere organisaties. Er worden geen profielen gebruikt. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. De persoonsgegevens worden buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Hiervoor zijn passende waarborgen aanwezig, in de vorm van het Privacy Shield (VS).

Bewaartermijn


De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. De persoonsgegevens worden bewaard zolang de enquête loopt, daarna worden de persoonsgegevens vernietigd.

Contact


Voor vragen over persoonsgegevens kunt u mailen naar fg@diemen.nl. Voor overige vragen mail naar info@diemen.nl.

Uw rechten uitoefenen en klachten


Als inwoner of belanghebbende kunt u uw rechten bij de gemeente Diemen uitoefenen. Wanneer u een klacht heeft over het handelen van de gemeente Diemen, kijk dan op "klacht dienstverlening"

Wijzigingen


Dit document is vastgesteld op 28 mei 2019.