Burgemeester en wethouders

Het dagelijks bestuur van de gemeente wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders.

Bestuur

De burgemeester wordt benoemd door de Koning. De wethouders zijn na de gemeenteraadsverkiezingen door de gemeenteraad benoemd. Op basis van het collegeprogramma werken zij de komende vier jaar samen. De samenstelling van het college van burgemeester en wethouders en de portefeuilleverdeling 2018-2022 vindt u hieronder. 

Spreekuur

Iedere donderdag van 09.00 tot 10.00 uur hebben de burgemeester en wethouders spreekuur. Hiervoor kunt u een afspraak maken. Niet elke donderdag is het gehele college aanwezig. In het DiemerNieuws kunt u wekelijks lezen welke collegeleden er aanwezig zijn. Voor vragen aan of het maken van een afspraak voor het spreekuur met het college kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat (020) 31 44 606 of via bestuurssecretariaat@diemen.nl.

Burgemeester Erik Boog

Burgemeester Erik Boog

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Vergunningen, toezicht en handhaving en APV
 • Omgevingsdienst
 • Dienstverlening, informatieveiligheid en juridische zaken
 • Personeel en organisatie
 • Duo+

Projecten:

 • Diemen 800 jaar
 • Community building Rode Kruislaan en Beukenhorst

Programma’s:

 • Voor en met Diemen (met wethouder Prins)

Nevenfuncties

Functiegerelateerd:

 • Lid Veiligheidsbestuur Amsterdam-Amstelland
 • Lid Bestuur GR DUO+
 • Lid Stuurgroep RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centrum) Amsterdam-Amstelland
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG)
 • Lid Landelijke Bestuurlijke Adviescommissie Informatievoorziening Veiligheidsregio’s

 Niet functiegerelateerd:

 • Voorzitter Jeugdfonds Sport en Cultuur Noord-Holland (onbezoldigd)
 • Lid van de Raad van Toezicht Alberdingk Thijm Scholen – regio Gooi en Vechtstreek (onbezoldigd)
Wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg (GroenLinks)

Matthijs Sikkes-van den Berg GroenLinks

Portefeuille

 • Jeugdzorg
 • Inburgering, diversiteit en inclusie
 • Beheer openbare ruimte
 • Gebouwen- en wijkbeheer
 • Afval en milieu
 • Duurzaamheid
 • Water, natuur en dierenwelzijn

Wijkwethouder Diemen Zuid

Projecten:

 • Verkeersstructuur Diemen Zuid
 • Natuurpark Spoorzicht, Oosterringdijk en Van Gemertplantsoen

Programma’s:

 • Duurzaamheid
 • Grip op het sociaal domein (met wethouder Everhardt)

Nevenfuncties

Functiegerelateerd:

 • Lid stuurgroep Diemerscheg
 • Voorzitter Bowa (Bestuurlijke trekker DPRA -regio)
 • DB-lid Groengebied Amstelland
 • Lid Metropolitaan Landschap
 • Lid Regionaal Platform Fraudebestrijding
 • Voorzitter commissie Bezwaar en Beroep

Niet functiegerelateerd:

 • Geen
Wethouder Hans Prins (Ons Diemen)

Hans Prins

Portefeuille

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Participatie
 • Communicatie
 • Grondzaken
 • Verkeer, verkeersveiligheid en vervoer (parkeren)
 • ICT

Wijkwethouder Diemen Noord

Projecten:

 • Woningbouwlocaties (met wethouder Everhardt)
 • Spooronderdoorgang (met wethouder Everhardt)
 • Sporthal en sportpark (met wethouder Klaasse)
 • Ontwikkeling Sportcentrum Duran en Kruidenhof (met wethouder Klaasse)
 • Brede School Holland Park West en Atelier (met wethouder Klaasse) 

Programma’s:

 • Voor en met Diemen (met burgemeester Boog)
 • Community building (met wethouder Everhardt)

Nevenfuncties

Functiegerelateerd:

 • Geen

Niet functiegerelateerd:

 • Geen
Wethouder Jeroen Klaasse (D66)

Jeroen Klaasse D66

Portefeuille

 • Financiën
 • Economische zaken
 • Onderwijs en kinderopvang
 • Sport en recreatie
 • Kunst, cultuur en ontwikkelingssamenwerking
 • Daarom Diemen en evenementen

Wijkwethouder Diemen Centrum

Projecten:

 • Sporthal en sportpark (met wethouder Prins)
 • Middelbare school (met wethouder Everhardt)
 • Ontwikkeling Sportcentrum Duran en Kruidenhof (met wethouder Prins)
 • Brede School Holland Park West en Atelier (met wethouder Prins)

Nevenfuncties

Functiegerelateerd:

 • Lid Algemeen Bestuur GGD Amsterdam-Amstelland 
 • Lid Algemeen Bestuur OGZ Amstelland 

Niet functiegerelateerd:

 • Algemeen bestuurslid Nederlandse Spellenvereniging Ducosim
Wethouder Marian Everhardt (PvdA)

MarianEverhardtPortefeuille

 • Werk en inkomen
 • Armoedebestrijding en bestaanszekerheid
 • Zorg en welzijn
 • Ouderenbeleid
 • Wonen
 • Volwasseneneducatie
 • Laaggeletterdheid

Wijkwethouder Buitengebied

Projecten:

 • Spooronderdoorgang (met wethouder Prins)
 • Woningbouwlocaties (met wethouder Prins)
 • Middelbare school (met wethouder Klaasse)

Programma’s:

 • Community building (met wethouder Prins)
 • Grip op het sociaal domein (met wethouder Sikkes-van den Berg)

Nevenfuncties

Functiegerelateerd:

 • Lid Algemeen Bestuur GGD Amsterdam-Amstelland 
 • Lid Algemeen Bestuur OGZ Amstelland 
 • Lid Regionaal Platform Fraudebestrijding
 • Lid Bestuurlijk Overleg Arbeidsmarktregio Groot- Amsterdam

Niet functiegerelateerd:

 • Secretaris bestuur Heros mavo Amstelveen (onbezoldigd)
Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris Geeske WildemanGeeske Wildeman is gemeentesecretaris/algemeen directeur  van de gemeente Diemen.

Nevenfuncties

Functiegerelateerd:

 • Lid Algemeen Bestuur Stichting RIJK

Niet functiegerelateerd:

 • Geen