Door de corona is onze dienstverlening aangepast. Wij werken alleen volgens afspraak. Het dragen van een mondkapje in de hal van het gemeentehuis is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.  

Overzichten

Besluitenlijsten gemeenteraadsvergaderingen, kort verslag informatieve raadsvergadering, moties, amendementen, ingekomen stukken, vragen raad aan college

Via deze link gaat u naar alle overzichten van bestuurlijke informatie.