Door de corona is onze dienstverlening aangepast. Wij werken alleen volgens afspraak. Het dragen van een mondkapje in de hal van het gemeentehuis is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.  

Bert Timmer VVD

Bert Timmer

Bert (E.H.) Timmer

A: Postbus 191, 1110 AD Diemen
E: bert.timmer@diemen.nl 


 Nevenfuncties:

  • Ambtenaar gemeente Amsterdam;
  • Voorzitter Stichting Voorzieningenfonds gemeente Amsterdam;
  • plv. lid Centrale Toetsing Commissie (gemeente Amsterdam)