Geregistreerde aanduidingen politieke groeperingen en namen van hun gemachtigden en plaatsvervangers

De geregistreerde aanduidingen van de politieke groeperingen, namen van hun gemachtigden en plaatsvervangers zijn bekend.

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt ingevolge artikel G 3, lid 5, van de Kieswet bekend dat ten behoeve van deze verkiezing de volgende aanduidingen van politieke groeperingen geregistreerd staan en dat als gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers de volgende personen zijn aangewezen:

Aanduiding politieke groeperingen

Aanduiding                                        Gemachtigde                        Plaatsvervangend gemachtigde
Ouderenpartij Diemen                         P.A. Prins                               P. Kroon
Ons Diemen                                        W. Advokaat                           J. Prins                
Onafhankelijke Partij Diemen             J.G.M. Sikking                        A.L. Waal

Plaats: Diemen
Datum: 7 februari 2022

De voorzitter van het centraal stembureau,
E. Boog