Brandveilig gebruik van gebouwen

Een gebouw moet brandveilig zijn. Voor sommige gebouwen moet u melden dat u het gaat gebruiken. De melding doet u via het nieuwe Omgevingsloket.

Er zijn landelijke richtlijnen voor het brandveilig gebruik van gebouwen.

Wat zijn de voorwaarden?

Een gebruiksmelding is verplicht bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur of een woonfunctie voor zorg. Voor een niet-woonfunctie is een gebruiksmelding alleen verplicht als het totaal aantal personen in het bouwwerk groter is dan het aantal personen genoemd in tabel 6.6 van het Besluit bouwwerken leefomgeving

Wanneer moet u een melding doen?

De gebruiksmelding moet u minstens 4 weken voor het in gebruik nemen van een gebouw bij de gemeente indienen. Het is verboden het gebouw in gebruik te nemen als u dit niet heeft gedaan.

Hoe maakt u een melding?

Zo doet u een melding: 

 • Ga naar het nieuwe Omgevingsloket. 
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een melding moet doen. U kunt dit direct doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • Doorloop de aanvraag.
 • Stuur alle gevraagde gegevens mee.

Hoe gaan wij met uw gegevens om?

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Hoe komt u in contact?

Heeft u vragen over brandveiligheid? Neem contact op met de Helpdesk bouwregelgeving en brandveilig gebruik of Ondernemersplein.nl.

Twijfelt u ergens over of heeft u nog een vraag?

Neem dan contact op met team Klant Contact Centrum van de gemeente Diemen. Zij zijn maandag tot donderdag telefonisch bereikbaar tussen 8:30 en 16:30 uur en vrijdag tussen 8:30 en 16:00, maar ook via e-mail.


     icon telefoon   (020) 31 44 888
    icon mail  info@diemen.nl