Andere achternaam gebruiken

U staat met uw geboortenaam geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Soms wijzigt uw burgerlijke staat. Bijvoorbeeld door een huwelijk, geregistreerd partnerschap of een scheiding. 

U kunt dan kiezen met welke achternaam of combinatie van achternamen u aangeschreven wilt worden. Instanties die hun gegevens krijgen van de BRP schrijven u dan aan met de naam die u heeft gekozen. 

U kunt bij een wijziging naamgebruik kiezen uit de volgende mogelijkheden:

1.    uw eigen naam 
2.    de naam van de (ex-)partner 
3.    de naam van de (ex-)partner gevolgd door uw eigen naam 
4.    uw eigen naam gevolgd door de naam van uw (ex-)partner.

U kunt uw keuze voor naamgebruik altijd weer wijzigen.

Als u staat ingeschreven in de gemeente Diemen, kunt u op de volgende manieren een wijziging naamgebruik doorgeven:

Online indienen Afspraak maken

De gemeente moet binnen 4 weken beslissen. De gemeente maakt de beslissing schriftelijk bekend.