Andere achternaam gebruiken

U staat met uw geboortenaam geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Soms wijzigt uw burgerlijke staat. Bijvoorbeeld door een huwelijk, geregistreerd partnerschap of een scheiding. 

U kunt dan kiezen met welke achternaam of combinatie van achternamen u aangeschreven wilt worden. Instanties die hun gegevens krijgen van de BRP schrijven u dan aan met de naam die u heeft gekozen. 

U kunt bij een wijziging naamgebruik kiezen uit de volgende mogelijkheden:

1.    uw eigen naam 
2.    de naam van de (ex-)partner 
3.    de naam van de (ex-)partner gevolgd door uw eigen naam 
4.    uw eigen naam gevolgd door de naam van uw (ex-)partner.

U kunt uw keuze voor naamgebruik altijd weer wijzigen.

Als u staat ingeschreven in de gemeente Diemen, kunt u op de volgende manieren een wijziging naamgebruik doorgeven:

Online indienen Afspraak maken

De gemeente moet binnen 4 weken beslissen. De gemeente maakt de beslissing schriftelijk bekend.

Afspraak maken

Iedereen in Nederland heeft een achternaam (geboortenaam). Deze is vastgelegd in de burgerlijke stand en staat ook in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente.
Uw achternaam verandert niet als u gaat trouwen of geregistreerd partnerschap aangaat. U kunt bij de gemeente wel aangeven dat u met een andere achternaam aangeschreven en aangesproken wilt worden. Het maakt niet uit of u man of vrouw bent.

De gemeente en andere (overheids)organisaties gebruiken standaard uw aanschrijfnaam als zij u post sturen. De achternaam waarmee u bent geboren, blijft in uw officiële papieren staan (bijvoorbeeld uw paspoort of rijbewijs).

U kunt een verzoek aanduiding naamgebruik doen als:

  • u bent getrouwd
  • een geregistreerd partnerschap bent aangegaan
  • u bent gescheiden
  • weduwe of weduwnaar bent geworden

Wetten:

Wet artikel nummer: 30

Wetten