Geboorteaangifte doen

U moet binnen 3 dagen na de geboorte van een kind geboorteaangifte doen. U doet de aangifte bij de gemeente waarin het kind geboren is.

U doet de geboorteaangifte binnen drie dagen in de gemeente waar het kindje is geboren. Is de derde dag een zaterdag, zondag of feestdag? Dan mag u de aangifte op de eerste werkdag erna doen.

De vader of (duo)moeder doet de geboorteaangifte. Kan de vader of (duo)moeder niet? Dan doet iemand die bij de geboorte aanwezig was aangifte. Was er verder niemand aanwezig? Dan kan de aangifte ook gedaan worden door:

  • een bewoner van het huis waarin het kind is geboren
  • het hoofd van de instelling (bijvoorbeeld ziekenhuis) waar het kind is geboren

Aan de aangifte van een kind zijn geen kosten verbonden. Een uittreksel van de geboorteakte kost € 15,70 (tarief 2023).

Voor een geboorteaangifte hoeft u geen afspraak te maken. U kunt langskomen tijdens de openingstijden van burgerzaken. Aangifte van geboorte is gratis. 

Voor de aangifte heeft u nodig:

  • geldig identiteitsbewijs van u
  • geldig identiteitsbewijs van de moeder 
  • uw trouwboekje (indien van toepassing)
  • kopie van de akte van erkenning ongeboren kind (indien van toepassing)
  • verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (indien van toepassing)
  • een bewijs van inschrijving met vermelding van uw burgerlijke staat, als u in het buitenland woont
  • als het kindje thuis is geboren moet u het groene boekje meenemen

Kunt u niet langskomen? Bijvoorbeeld omdat u (mogelijk) het coronavirus heeft? Neem dan contact met ons op.