Tarieven trouwen

Tarief eenvoudige ceremonie in het gemeentehuis


€ 187,10 zonder toespraak

 • Maandag t/m woensdag 9:00 - 12:00 uur (maximaal 10 personen) 
 • Maandag 9:00 - 9:30 uur (gratis voor minder vermogende inwoners Diemen) 
Tarief verschilt per locatie

€ 430,15

 • Maandag t/m vrijdag 9:00 - 16:00 uur 
Tarief roostervrije dagen en de zaterdag

De roostervrije dagen zijn:

 • Vrijdag 28 april 2023
 • Vrijdag 19 mei 2023

Het tarief is € 861,45.

Roostervrije dagen gedurende kantooruren en op zaterdag tussen 10:00 - 12:00 uur.

Tarief bepaalde tijden en zon- en feestdagen


€ 1290,40

Buiten de kantooruren van de Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, op zondag en een daarmee gelijkgestelde feestdag.

Eventuele aanvullende kosten
 • Aanlevering getuigen gemeente  € 40,50
 • Wijzigen of annuleren tijdstip € 30,40
 • Trouw-/partnerregistratieboekje standaard € 31,15
 • Trouw-/partnerregistratieboekje luxe € 43,80
 • Eenvoudige omzetting aan de balie € 74,60
 • Benoeming Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) voor één huwelijk € 280,60

Dit zijn de tarieven van 2024.