Bewijs van Nederlandse nationaliteit aanvragen

Er zijn momenten waarop u wilt bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft.

Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist of wanneer u gaat trouwen. U heeft dan een bewijs van Nederlanderschap nodig. Als u solliciteert naar een baan in het openbaar bestuur, kunt u dit bewijs ook nodig hebben.

U vraagt het bewijs van Nederlanderschap aan bij de gemeente. U krijgt dan een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Het bewijs van Nederlanderschap heeft geen vaste periode van geldigheid. De organisatie die het bewijs nodig heeft, bepaalt hoe lang geleden het mag zijn afgegeven.

Hoe vraag ik een bewijs van mijn Nederlandse nationaliteit aan?

Voor het aanvragen van het bewijs Nederlanderschap moet u een afspraak maken.

Neem uw geldige identiteitsbewijs mee naar de afspraak. Een bewijs van Nederlanderschap kost € 13,90 (tarief 2024).

Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen.van een bewijs van de Nederlandse nationaliteit?

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U staat ingeschreven bij de gemeente waar u het bewijs aanvraagt. 
 • U vraagt het uittreksel zelf aan of u machtigt iemand om dit te doen.
AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

Twijfelt u ergens over of heeft u nog een vraag?

Neem dan contact op gemeente Diemen. Wij zijn telefonisch en via  e-mail bereikbaar.


     icon telefoon   (020) 31 44 888
    icon mail  info@diemen.nl