Nederlandse nationaliteit aanvragen

Wilt u Nederlander worden? Dit kan door optie of naturalisatie. U vraagt dit aan bij de gemeente.

Door optie is de snelste manier. Niet iedereen kan via optie de Nederlandse nationaliteit krijgen. De gemeente kijkt of dit voor u geldt.

Kunt u niet via optie de Nederlandse nationaliteit krijgen? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit via naturalisatie krijgen. Bij naturalisatie moet u eerst inburgeren.

Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? Dan nodigt de gemeente u uit voor een naturalisatieceremonie. Na die ceremonie bent u Nederlander. Daarna kunt u een Nederlands paspoort of identiteitskaart aanvragen.

Heeft u een Brits paspoort en wilt u in Nederland (blijven) wonen? Houd rekening met de Brexit. Kijk op de website van de IND voor meer informatie.

icon aanpak Hoe vraagt u de Nederlandse nationaliteit aan?

Voor het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit moet u telefonisch een afspraak maken. Wij zijn bereikbaar op 020-3144888.

Bij een optieverzoek beslist de gemeente. De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bij een naturalisatieverzoek beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Voor de beoordeling en goedkeuring van uw verzoek is maximaal 1 jaar nodig.

Zo vraagt u de Nederlandse nationaliteit aan:

 • U gaat naar de gemeente.
 • U neemt mee:
  • Uw geldige identiteitsbewijs
  • Een geldige verblijfsvergunning of ander bewijs van rechtmatig verblijf
   (dit is niet nodig als u uit 1 van deze Europese landen komt)
  • Uw geboorteakte
  • Bij een naturalisatieverzoek:
   • Uw inburgeringsdiploma
   • Eventueel uw huwelijksakte
   • Eventueel een rapport van eerste of nader gehoor
 • U betaalt bij de aanvraag.
 • U krijgt een brief met het besluit en eventueel een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie.

Een optieverzoek behandelt de gemeente zelf. Bij een naturalisatieverzoek beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u Nederlander wordt.

Uw documenten, zoals de geboorteakte, moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn. Is het document in een andere taal geschreven? Als u uit de Europese Unie komt, vraagt u een meertalig modelformulier aan. Komt u niet uit de Europese Unie? Laat het document legaliseren en vertalen.

icon voorwaarden Wat zijn de voorwaarden om de Nederlandse nationaliteit aan te vragen?

icon voorwaarden Wat zijn de voorwaarden voor een aanvraag voor uw kind?

 • Op het moment van de aanvraag woont uw kind in Nederland.
 • Uw kind heeft een verblijfsvergunning.
 • Is uw kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw kind voor de aanvraag minimaal 3 jaar onafgebroken en legaal in Nederland hebben gewoond.

icon informatie Wat kost de optieprocedure?

 • Voor u alleen: € 217,00
 • Voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 370,00
 • Voor een minderjarige waar u meteen ook een verzoek voor doet: € 24,00

icon informatie Wat kost naturalisatie?

 • Voor u alleen: € 1.023,00
 • Voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 1.305,00
 • Voor een minderjarige waar u meteen ook een verzoek voor doet: € 151,00

Bent u staatloos? Of heeft u een verblijfsvergunning asiel (document III of IV)? Dan kost de naturalisatie:

 • Voor u alleen: € 760,00
 • Voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 1.044,00
 • Voor een minderjarige waar u meteen ook een verzoek voor doet: € 151,00

U betaalt dit bij uw aanvraag.

(tarieven 2024)

icon aanvragen Hoe kan ik bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw optieverzoek. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw naturalisatieverzoek bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Twijfelt u ergens over of heeft u nog een vraag?

Neem dan contact op met gemeente Diemen. Wij zijn telefonisch en via e-mail bereikbaar.


     icon telefoon   (020) 31 44 888
    icon mail  info@diemen.nl