Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen

Iedereen die in Nederland woont, moet ingeschreven staan in de basisregistratie personen (BRP).

In de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens zoals uw huidige adres, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit. Sommige gegevens worden automatisch aangepast. Bijvoorbeeld als u trouwt in Nederland. Andere gegevens geeft u zelf door, zoals een verhuizing.

U kunt uw gegevens inzien via MijnOverheid.nl. Kloppen uw gegevens in de BRP niet (meer)? Geef de wijziging meteen door aan de gemeente. De gemeente past uw gegevens dan aan.

Bent u geadopteerd? Of bent u van geslacht veranderd? De gemeente kan op uw verzoek gegevens van vóór adoptie of geslachtswijziging aanpassen of verwijderen.

Na adoptie kan de gemeente gegevens wijzigen of verwijderen over:

 • Uw naam
 • Eén of beide ouders
 • De bij adoptie verloren nationaliteit
 • Adresgegevens van voor de adoptie
 • Gegevens over immigratie en emigratie van voor de adoptie

Na geslachtswijziging kan de gemeente gegevens wijzigen of verwijderen over:

 • Uw naam
 • Uw geslacht
 • Het gebruik van de achternaam van uw (ex-)echtgenoot of (ex-)geregistreerd partner 
Hoe laat u uw gegevens wijzigen?

Eerst moet u een afspraak maken.

U neemt mee naar de afspraak:

 • Uw geldige identiteitsbewijs
 • Een bewijs van de foute gegevens, zoals een brief waarop uw naam fout staat
 • Een bewijs van de juiste gegevens, zoals een bewijs van echtscheiding of geboorteakte

Zo vraagt u een wijziging of verwijdering van gegevens na adoptie of geslachtswijziging aan:

 • U dient een schriftelijke aanvraag in bij de gemeente waarin u staat ingeschreven.
 • Met uw aanvraag stuurt u mee:
  • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • Bewijzen van de juiste gegevens
  • Bij gegevens over geslachtswijziging: een verklaring van een deskundige

Bent u in het buitenland geboren en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de aanvraag bij de gemeente Den Haag.

Aktes en bewijsstukken uit een land binnen de Europese Unie:

 • U moet voor iedere akte ook een meertalig modelformulier hebben.
 • Zijn de bewijsstukken niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits? Dan moet een beëdigd vertaler ze vertalen. Documenten moeten soms gelegaliseerd worden of een apostille hebben.

Aktes en bewijsstukken uit een land buiten de Europese Unie:

 • Als de aktes of bewijsstukken niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn, moet u ze laten vertalen door een beëdigd tolk of vertaler. Daarnaast moet u sommige buitenlandse documenten laten legaliseren of ze moeten een apostille bevatten.

Meer informatie over het gebruik van documenten uit het buitenland leest u op Nederlandwereldwijd.nl.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 4 weken over het aanpassen van de gegevens. Gaat het om gegevens over uw burgerlijke staat of nationaliteit? Dan kan de gemeente de termijn met 8 weken verlengen. Het verwijderen van gegevens van vóór een adoptie of geslachtsverandering gebeurt binnen 4 weken.

Duurt deze termijn te lang? Bijvoorbeeld omdat u boetes krijgt door de foute gegevens? Vraag hulp bij het Meldpunt fouten in overheidsregistraties.

Wat zijn de voorwaarden voor het wijzigen van gegevens?

Als uw gegevens in de BRP niet kloppen, moet u dit kunnen bewijzen. U moet ook kunnen aantonen wat de juiste gegevens zijn.

De voorwaarden voor het wijzigen of verwijderen van de gegevens na adoptie of geslachtswijziging zijn: 

 • Er is sprake van adoptie of geslachtswijziging.
 • Het gaat om gegevens van vóór de adoptie of de geslachtswijziging.
 • De adoptie of geslachtswijziging is afgerond. 
 • U bent ouder dan 16 jaar.
Bezwaar en beroep

Als de gemeente uw wijzigingen niet doorvoert, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Kan de gemeente uw gegevens niet corrigeren? Doe een melding bij het Meldpunt fouten in overheidsregistraties.

Twijfelt u ergens over of heeft u nog een vraag?

Neem dan contact op de gemeente Diemen. Wij zijn telefonisch en via e-mail bereikbaar.


     icon telefoon   (020) 31 44 888
    icon mail  info@diemen.nl