Eerste inschrijving in Nederland

Komt u voor het eerst in Nederland wonen? U moet zich dan persoonlijk inschrijven bij de gemeente. Maak een afspraak bij de gemeente waarin u gaat wonen.

Afspraak maken

Heeft u niet eerder in Nederland gewoond? U moet dan een ‘eerste inschrijving’ doen. Heeft u al eerder in Nederland gewoond, maar bent u voor oktober 1994 geëmigreerd, dan moet u ook een ‘eerste inschrijving’ doen.

Na uw aankomst in Nederland moet u zich binnen 5 werkdagen inschrijven.

Wat moet u allemaal weten voor uw afspraak?

 • Kom persoonlijk naar de gemeente.
 • Neem mee:
  • Uw geldige identiteitsbewijs (waarop uw nationaliteit staat)
  • Een bewijs dat u woonruimte heeft, zoals een huurcontract of een eigendomsbewijs
  • Als u niet in Nederland geboren bent: uw geboorteakte
  • Als u niet een Europese nationaliteit heeft: een bewijs dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uw verblijf heeft goedgekeurd
  • Als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba komt: een verhuisbericht
  • Eventueel de volgende akten:
   • Een huwelijks- of echtscheidingsakte
   • Een overlijdensakte van uw partner (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden)
   • De geboorteakten van uw kinderen
  • Heeft u een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dat dan ook mee.
 • Alle personen die met u meeverhuizen, komen ook persoonlijk mee. 

Zijn de gevraagde documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans opgesteld? Of heeft u geen meertalig modelformulier? Dan moet u ze laten vertalen. Is de vertaler in Nederland beëdigd? Dan hoeft u de vertaling niet te laten legaliseren. Is de vertaler in het buitenland beëdigd? Dan moet u het gelegaliseerde originele document opnieuw laten legaliseren in Nederland. Meer hierover leest u op Nederlandwereldwijd.nl.

Wanneer mag u zich voor het eerst inschrijven in Nederland?

De voorwaarden voor een eerste inschrijving in Nederland zijn:

 • U heeft
  • De Nederlandse nationaliteit, of
  • Een paspoort uit een EU-/EER-land, of
  • Een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd
 • U blijft langer dan 4 maanden in Nederland wonen

Vluchtelingen uit Oekraïne

Nederland wil vluchtelingen uit Oekraïne ruimhartig opvangen. Daarom gelden voor hen andere regels. Lees de regels voor deze vluchtelingen op RvIG.nl.

Extra informatie:

Twijfelt u ergens over of heeft u nog een vraag?

Neem dan contact op de gemeente Diemen. Wij zijn telefonisch en via e-mail bereikbaar.

     icon telefoon   (020) 31 44 888
    icon mail  info@diemen.nl