Klacht dienstverlening of behandeling

Als u zich niet goed behandeld voelt door een medewerker van de gemeente, kunt u een klacht indienen bij de gemeente. Ook als u onze dienstverlening niet goed vond, kunt u een klacht indienen.

Wat is een klacht? 

Als gemeente willen wij onze dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van onze inwoners. De meeste zaken doen we goed, maar soms gaat het mis. Daarom horen we graag uw ervaringen met de gemeentelijke dienstverlening.

Als u vindt dat iemand van de gemeente Diemen u niet netjes heeft behandeld, dan kunt u een klacht indienen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u zich niet respectvol behandeld voelt door een medewerker. Of dat de houding van onze medewerker u niet beviel. Hij of zij was misschien ongeïnteresseerd of brutaal. Ook kan het gaan over een oneerlijke of ongelijke behandeling. In zo’n geval kunt u een klacht indienen.

U kunt ook een klacht indienen over de dienstverlening door de gemeente. Misschien wordt er een toezegging niet nagekomen of u moet onredelijk lang op een antwoord wachten. Ook daarover kunt u een klacht indienen. Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente dan kunt u beter een bezwaar indienen.

Behandeling klachten 

Als u een klacht indient dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op. Wij doen dat bij voorkeur telefonisch. Als in dat gesprek een oplossing voor uw klacht of probleem wordt gevonden, kan daarmee u klacht zijn afgedaan. Het kan ook zo zijn dat u liever niet in gesprek gaat over uw klacht of dat u niet tevreden bent over de aangeboden oplossing.  In dat geval gaan we uw klacht intern onderzoeken en u schriftelijk informeren over onze bevindingen en ons oordeel over uw klacht. 

De teamleider van een team behandelt de klachten over een medewerker van zijn team, een directeur die over een teamleider en de gemeentesecretaris over een directeur. De klachtencoördinator zorgt dat alles ook voor u goed verloopt. 
Bij algemene vragen over klachtbehandeling in Diemen kunt u contact opnemen met de klachtcoördinator via het Klant Contact Centrum ((020) 31 44 888).

Klacht indienen

Om een klacht in te dienen via deze website moet u inloggen met uw DigiD.

Klacht over de gemeente 

U kunt ook uw klacht in een brief of e-mail indienen. Die kunt u sturen aan: 
Gemeente Diemen, t.a.v. de Klachtencoördinator, Postbus 191, 1110 AD Diemen of via info@diemen.nl onder vermelding van Klacht.

Ontevreden over afhandeling klacht door de gemeente?

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop we uw klacht behandelen. Dan kunt u contact opnemen met de ombudsman Metropool Amsterdam.  Die werkt ook voor inwoners van Diemen en kijkt dan als onafhankelijke partij naar uw klacht.

Uw privacy

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.