Bezwaarschrift indienen

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

Hoe werkt het?

De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: uw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Of u bent het niet eens met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.

Wat zijn de voorwaarden?

De belangrijkste voorwaarden voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit zijn:

  • De beslissing is schriftelijk.
  • De beslissing is van de gemeente.
  • U heeft een direct belang bij de beslissing.

Wanneer maakt u bezwaar?

U maakt bezwaar bij de gemeente binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.

De gemeente neemt uw bezwaarschrift in behandeling nadat de bezwaartermijn is verstreken. De gemeente heeft dan 6 weken de tijd. Moet een commissie naar uw bezwaarschrift kijken? Dan is de periode 12 weken.

Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt uw bezwaarschrift via DigiD of per brief indienen. Per e-mail is niet mogelijk.

Klik op de onderstaande link om uw bezwaarschrift via DigiD in te dienen. 

Bezwaarschrift indienen 

Als u een bezwaarschrift per post indient, zorg er dan voor dat uw brief de volgende informatie bevat:

  • Uw naam en adres
  • De datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • Een omschrijving en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of een kopie van het besluit of publicatie)
  • De reden(en) van uw bezwaar
  • Uw handtekening

Verstuur uw brief naar:

Gemeentehuis
D.J. den Hartoglaan 1
1111 ZB Diemen

U kunt de brief aangetekend versturen of een ontvangstbewijs van de receptie krijgen.

Kunt u in bezwaar gaan tegen een bezwaarschrift?

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep bij de rechtbank.

Let op

U kunt hier géén bezwaar maken voor een naheffingsaanslag parkeerbelasting. In dat geval verwijzen wij u naar het product Parkeerbon.

Twijfelt u ergens over of heeft u nog een vraag?

Neem dan contact op met team Klant Contact Centrum van de gemeente Diemen. Zij zijn maandag tot donderdag telefonisch bereikbaar tussen 8:30 en 16:30 uur en vrijdag tussen 8:30 en 16:00, maar ook via e-mail.


     icon telefoon   (020) 31 44 888
    icon mail  info@diemen.nl