Belang van bomen en groen

Uit onderzoek blijkt dat een omgeving met bomen en struiken goed is voor de leefbaarheid: mensen voelen zich in een groene omgeving  lichamelijk én geestelijk gezonder. Een groene, bomenrijke leefomgeving nodigt uit tot bewegen: wandelen, fietsen en spelen.  In de zomer bieden bomen schaduw maar zorgen ze er ook voor de temperatuur van de omgeving daalt door de verdamping van eerder opgenomen water. 
Dat is met het oog op de klimaatverandering zeker ook een pluspunt! Er komen meer en heftigere buien; het regenwater kan in een groene omgeving beter weglopen dan in een stenige omgeving. Een groene omgeving zorgt bovendien voor meer vogels, vlinders en andere dieren.