Maaien grasvelden en bermen

Diemen geeft bijen en vlinders de ruimte!

Om de biodiversiteit te stimuleren, wordt er tot eind juni op veel plekken niet gemaaid. Hierdoor krijgen allerlei soorten bloemen, kruiden en planten de kans zich te ontwikkelen in het gras. Dat zorgt voor voedsel en beschutting voor bijen, vlinders en vogels.

Op plekken waar de (verkeers)veiligheid in het geding is of op speelplekken wordt wel gemaaid. Daarbij wordt kritisch gekeken of volstaan kan worden met het maaien van een deel van het terrein of alleen de randen.
De kleine plantsoenen worden wel gemaaid, omdat er anders hele kleine stukjes groen met lang gras staan. Dit is zeer lastig te onderhouden en voor uitvoerders vaak ook moeilijk uit te voeren.

Eind juni worden de grasvelden en bermen weer gemaaid. Dan zijn er genoeg vaste planten in bloei die voedsel en schuilgelegenheid kunnen bieden aan dieren en hebben de (planten)zaden zich kunnen verspreiden. Wanneer er helemaal niet meer gemaaid wordt, zou dit ten koste gaan van de biodiversiteit aangezien het gras alle andere beplanting zou overwoekeren.