Maaien grasvelden en bermen

In Diemen maaien we het gras op verschillende manieren. Per manier leggen we uit wat dit betekent en waarom we het zo doen. 

A en B kwaliteit maaien (gazon)

Het gras dat we maaien op A en B kwaliteit, noemen we vaak gazon. Bij dit gras is het belangrijk dat het goed te betreden is, daarom laten we dit niet hoger groeien dan 10 centimeter. Gazongras wordt dus vaak en kort gemaaid, ongeveer eens in de twee weken. Hierdoor blijft het een mooie groene laag waarop het fijn is om te spelen of te picknicken. Ook smalle stroken en kleine stukken gras maaien we op deze manier, omdat dit anders erg lastig te onderhouden en uit te voeren is.

Ecologisch maaien

Ecologisch maaien doen we voor de biodiversiteit. We willen op deze plekken voor zoveel mogelijk soorten dieren, insecten, voedsel en schuilmogelijkheden zorgen. Af en toe moet het wel gemaaid worden om de juiste soorten in stand te houden. Juist door te maaien ontstaan bermen vol bloeiende bloemen. Het maaisel wordt afgevoerd, hierdoor krijgen kruiden nog meer kans om te groeien. Ecologisch groen maaien doen we niet vaak, namelijk 1 à 2 keer per jaar, en in fases. Dit gras is vooral te zien in brede bermen, dijken en in grote stukken groen rondom de wijken. Deze stukken proberen we ook zoveel mogelijk te verbinden met het buitengebied. Voor het uitlaten van de hond houden we een stuk langs wandelpaden altijd korter, zodat honden niet door het lange gras hoeven te lopen. 

Meterstroken en uitzichthoeken maaien

Op sommige plekken is het niet veilig om het gras ecologisch te maaien. Hierbij gaat het om gras langs wegen, fietspaden en voetpaden. Dit gras mag niet te hoog worden zodat het zicht goed blijft vanaf de weg. Dit betekent dat we het gras maximaal 30 à 40 centimeter hoog houden. Daarom maaien we dit gras eens in de 3 à 4 weken.

C maaien

Er zijn stukken groen die zo klein zijn, dat ecologisch beheer geen effect heeft. Denk bijvoorbeeld aan smalle bermen. Deze stukken maaien we daarom één keer per maand, en blijven daardoor tot 25 centimeter hoog.

Kruidenrijk grasland maaien

Bij nieuwe aanleg in buurten proberen we tegenwoordig verschillende soorten gras door elkaar te planten. Dit zijn kruidenmengsels van gras die niet te hoog worden. De maximale hoogte is 60 centimeter. Het maaien doen we volgens een op maat gemaakt plan. Niet al het gras maaien we. Meestal maaien we rond de 75%. Dit zorgt voor een toename van de soorten gras en de dieren die hier voedsel vinden en in schuilen. Kruiden trekken bijen, vlinders en andere insecten aan.

Bollen maaien en biodivers maaien

Voor insecten en andere soorten proberen we het hele jaar door voor zoveel mogelijk verschillende bloeimomenten te zorgen in het gras. Op deze manier is er voor zo veel mogelijk soorten genoeg voedsel te vinden. Daarom planten we nu bloembollen en wilde kruiden bij nieuwe aanleg in stroken in het gras. Bloembollen bloeien al vroeg in het jaar, vanaf februari. Om ervoor te zorgen dat de bollen terug blijven komen, worden deze plekken vanaf halverwege juni op A en B niveau gemaaid.

Hoe zit het met ‘Maai-mei-niet’?

Het initiatief ‘Maai-mei-niet’ klinkt alsof we helemaal niet meer moeten maaien, maar dit klopt niet. Wat belangrijk is, is dat we gefaseerd maaien, ook in mei. Met gefaseerd maaien laten we met opzet een deel staan, hierdoor kunnen dieren nectar blijven vinden en krijgen de planten de tijd om zich uit te zaaien. Het maaien blijven we doen op plekken, zodat er meer kruiden groeien. Gefaseerd maaien doen we niet bij het A en B maaien. Dit gras loopt anders teveel schade op door het overslaan van maaibeurten.

maaien2maaien

 

 

 

 

 

 

 

EPRmaaien3