Omgevingsvergunning vellen (voorheen kapvergunning)

De regels voor het kappen (vellen) van bomen zijn vastgelegd in de Bomenverordening 2010 Diemen. Aan de hand van een puntensysteem bekijkt de groenafdeling of een velvergunning kan worden afgegeven of niet. Wordt een velvergunning afgegeven, dan zal zoveel mogelijk een herplantplicht worden opgelegd. Dat betekent dat er dan een nieuwe boom geplant moet worden.

Wilt u een kapvergunning aanvragen? U vindt op deze pagina meer uitleg.