Vervangen dode bomen in 2024

De gemeente controleert regelmatig welke bomen in Diemen dood zijn gegaan, of heel slecht zijn. Dit kan door verschillende dingen komen. Een ziekte bijvoorbeeld, of droogte in de zomer. Of bij een storm zijn er zoveel takken kapot gegaan dat de boom dit niet overleeft. Deze bomen verwijderen we de komende tijd. 

Voor 24 bomen is een kapvergunning aangevraagd

In de lijst hieronder kunt u zien om welke bomen het gaat, hoeveel het er zijn en waar ze staan. De bomen met kapvergunning verwijderen we pas als de vergunning is verleend.

We planten voor elke gekapte boom een nieuwe boom terug

Dit kan niet overal meteen, dat heeft te maken met het plantseizoen. Ook wachten we met het planten van nieuwe bomen als dit gecombineerd kan worden met andere werkzaamheden in de buurt.

Soms is er voor het verwijderen van een kleinere dode of zieke boom geen kapvergunning nodig

Ook als we kleinere dode bomen moeten verwijderen, planten we er weer een nieuwe boom voor terug. De lijst met deze bomen staat in de onderste tabel.

Heeft u nog vragen over een boom bij u in de buurt?

Het kan zijn dat u een boom er slecht uit vindt zien, maar dat deze niet op de lijst met kapvergunning  staat. Waarschijnlijk is deze boom dan vergunningsvrij, of hoeft niet weg. U kunt altijd een melding maken, bijvoorbeeld  via de Makkelijk melden App. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen via (020) 31 44 888, en vragen naar Lesley Kuijl.

Lijst met bomen waarvoor een kapvergunning is aangevraagd:

Straat met huisnummer Soort  Aantal
NOORD    
Distelvlinderweg 82 Zweedse meelbes 1
Gravenland 20 Moerascypres 1
Overdiemerweg  Schietwilg 1
Overdiemerweg  Es 1
Buitenlust 24 Robinia 1
CENTRUM    
Burg van Tienenweg 20 Lijsterbes 1
Pr Bernardlaan 49 Linde 1
Prinses Irenestraat 40 Sierkers 1
Oranjeplantsoen 1  Witte paardenkastanje 1
Jaap Havekottelaan 7 Sierkers 1
Zeven wonderen Sierappel 8
ZUID    
Hoek Bomenrijk/Meelbeskamp  Witte Himalayaberk 1
Diemermere 10 Spaanse Aak 2
Haverstede 1 Noorse Esdoorn 1
Acaciastede 29-31  Robinia 1
Krentenboompjeshof 18  Zwarte Els 1

Lijst met vergunningsvrije bomen

Straat met huisnummer  Soort Aantal
NOORD    
Tegenover Shell Diemen Iep 1
Zeezigt 9  Zuileik 2
Zeezigt 29  Zuileik 3
Oude Waelweg 74 Zuileik 2
Oude Waelweg 61 Zuileik 1
Hofstedenweg 1  Zuileik 1
Oude Waelweg 27 Zuileik 1
Oude Waelweg 22 Zuileik 1
Diemerpolderweg Iep 2
Buitenlust 88 Sierkers 1
Buitenlust garage 177 Ruwe berk 1
Harmonielaan 30 Schietwilg 1
Noorderbreedte Amberboom 1
Tureluurweg 71 Sierkers 1
Tureluurweg 88 Sierkers 1
Tureluurweg 77 Sierkers 1
achterkant Kolgans 130 Sierkers 1
achterkant Kolgans 118 Sierkers 1
achterkant Kolgans 100 Sierkers 1
Fietspad Rietzangerweg 82 Zweedse meelbes 1
CENTRUM    
Willem de zwijgerlaan 1 Gewone esdoorn 1
Ouddiemerlaan 78 Zuileik 1
Juliana plantsoen 161 Vleugelnoot 1
Julianaplantsoen 26a Japanse notenboom 1
Pr Bernardlaan 101 Sierkers 1
Pr Bernardlaan 49 Hollandse linde 1
Burg Kievitstraat 124 Hollandse linde 1
Schoolstraat tov 72 Hollandse linde 1
Prinses Irenestraat 92 Sierkers 1
Prinses Irenestraat 40 Sierkers 1
Burg v Tienenweg 41 Witte himalayaberk 1
Blaakkreek 2 Goudberk 1
Blaakkreek 12 Goudberk 1
Rozentak 19 Amberboom 1
Rozentak 13 Amberboom 1
Stoelmanseiland 16  Sierkers 1
Leliendaal 376 Spaanse aak 1
Het Pontveer 158 Zuileik 1
Muiderstraatweg 52 Plataan 1
Rode Kruislaan 1e speeltuin Acacia 1
Rode Kruislaan 1e speeltuin Acacia 1
ZUID    
Nienoord 1  Schietwilg 1
Meidoornplein 24 Eenstijlige meidoorn 1
Bomenrijk 57 Schietwilg 1
Bomenrijk 1  Moeraseik 1
Speenkruid 15 Amberboom 1
Speenkruid 3 Iep 1
Speenkruid 26 Amberboom 1
Sierpeerhof 17 Zwarte els 1
Hector Petersenstraat 1 Valse christusdoorn 1
Polderland 51 Els 1
Weerribben 33 Gewone sering 1
Dalsteindreef Witte abeel 1
Sierkershof 18 Zwarte els 1