Door de corona is onze dienstverlening aangepast. Wij werken alleen volgens afspraak. Het dragen van een mondkapje in de hal van het gemeentehuis is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.  

Geveltuintje aanvragen


Een geveltuintje is een smalle strook met planten direct tegen de voorgevel van een huis. Geveltuintjes zijn niet alleen leuk en fleuren de straat op: ze helpen ook bij het klimaatbestendig maken van de buurt. Tijdens hete dagen zorgen planten voorverkoeling. Bij hevige buien zakt het water beter weg.
De gemeente haalt de tegels weg en brengt grond aan. Dan kunt u aan de slag! U zet er zelf plantjes in en onderhoudt de tuin. De afspraken over het beheer leggen we vast in een contractje.
Voor het aanvragen van een geveltuin stuurt u een e-mail naar info@diemen.nl onder vermelding van 'Geveltuin'.