Plantsoenvak beheren


U kunt een gemeentelijk plantsoenvak in beheer nemen. U zet er planten in en zorgt voor het onderhoud. De gemeente kijkt in overleg met u of er bijvoorbeeld nieuwe grond opgebracht moet worden voordat u aan de slag kunt gaan. De afspraken over het beheer leggen we vast in een contractje. Voor het beheren van een plantsoenvak stuurt u een e-mail naar info@diemen.nl onder vermelding van 'Plantsoenvak'.