Door de corona is onze dienstverlening aangepast. Wij werken alleen volgens afspraak. Het dragen van een mondkapje in de hal van het gemeentehuis is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.  

Plantsoenvak beheren


U kunt een gemeentelijk plantsoenvak in beheer nemen. U zet er planten in en zorgt voor het onderhoud. De gemeente kijkt in overleg met u of er bijvoorbeeld nieuwe grond opgebracht moet worden voordat u aan de slag kunt gaan. De afspraken over het beheer leggen we vast in een contractje. Voor het beheren van een plantsoenvak stuurt u een e-mail naar info@diemen.nl onder vermelding van 'Plantsoenvak'.