Asbest verwijderen

Als u asbest gaat verwijderen en/of gaat slopen waar meer dan 10 m3 sloopafval bij vrijkomt, moet u een sloopmelding doen. Dit doet u via Omgevingsloket online.. De indieningsvereisten van een sloopmelding kunt u lezen in het Bouwbesluit  van de overheid.

Asbest is kankerverwekkend materiaal. Daarom mag u niet zomaar asbest verwijderen en/of slopen. U moet eerst een sloopmelding doen voordat u begint met de werkzaamheden.

Asbest kan voorkomen in:

 • vlakke platen (gevels dakbeschot, rondom schoorstenen)
 • vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen)
 • schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanaal)
 • bloembakken
 • golfplaten (daken van schuren en garages)
 • standleiding (afvoer toilet)
 • brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds)
 • vinylzeil of oude vloerbedekking (asbesthoudende onderlaag)
 • oude huishoudelijke apparaten

Niet iedereen mag zelf asbest verwijderen.

 • Particulieren mogen asbest zelf verwijderen. Zij moeten wel aan de regels voldoen. De belangrijkste regel is dat een particulier maximaal 35 vierkante meter geschroefde asbest dakplaten mag verwijderen.
 • Bedrijven moeten asbest altijd laten verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

U betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest en/of slopen zelf. Bedrijven kunnen in aanmerking komen voor een fiscale regeling. Voor de behandeling van een sloopmelding worden geen kosten (leges) in rekening gebracht.

Voor sloopwerkzaamheden aan een monument dient u een omgevingsvergunning activiteit slopen aan te vragen. Dit doet u via het Omgevingsloket online.

Als bedrijf doet u de melding minimaal 4 weken van tevoren. Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als het gaat om een reparatie, waarbij de bewoner niet 4 weken kan wachten op het weghalen van het asbest. Dan kunt u de melding minimaal 5 werkdagen van tevoren doen.

Bent u particulier en verwijdert u het asbest zelf? Doe de melding minimaal 5 werkdagen van tevoren. 

Zo meldt u dat u asbest gaat verwijderen:

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • U geeft aan dat u een melding doet (als particulier of namens een bedrijf).
 • U logt in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft onder andere door:
  • uw naam en adres (gebouweigenaar)
  • naam en adres van degene die het asbest gaat verwijderen
  • de dagen en tijden dat u asbest gaat verwijderen
  • de manier waarop u asbest gaat verwijderen
  • eventueel: een asbestinventarisatierapport

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.