Bodeminformatie opvragen

U moet eerst bodeminformatie van het perceel opvragen voordat u een bodemonderzoek kan laten uitvoeren. Op de website Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied kunt u deze kosteloos opvragen. 

Bodemonderzoeken

De meest voorkomende bodemonderzoeken zijn voor grondtransacties of ten behoeve van een omgevingsvergunning (bouwaanvraag). Deze onderzoeken moeten uitgevoerd worden door erkende instellingen. Ook bij aan- en verkooptransacties biedt een verkennend bodemonderzoek inzicht. U krijgt daardoor als potentiële koper een goed beeld van de aanwezige risico's en de beperkingen in het gebruik van de bodem voor het doel van de locatie. Uit de uitkomsten van het onderzoek blijkt of nader onderzoek nodig is. Dit is voor beide partijen waardevolle informatie.

Inzien bodemrapporten

Indien u het archiefstuk (het betreffende bodemrapport) wenst in te zien of wilt ontvangen kunt u deze per e-mail aanvragen. Daar kunnen kosten aan verbonden zijn. Voor advies en vragen kunt u contact op nemen met de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via het Klant Contact Centrum.