Omgevingsvisie Diemen 2040

We wonen nu met zo’n 30.000 mensen in Diemen. Dat aantal groeit de komende jaren. Dat betekent dat we belangrijke keuzes moeten maken over de omgeving waarin we wonen, werken en waar we onze vrije tijd doorbrengen. Hoe willen we dat Diemen er in de toekomst uitziet? En hoe gaan we om met de schaarse ruimte? Thema’s zoals duurzaamheid, nieuwe vormen van energie en de vergrijzing hebben invloed op deze keuzes.