Inzameling bedrijfsafval

Bij bedrijven en instellingen komen verschillende soorten afvalstromen vrij, afhankelijk van het type bedrijf of instelling.

Binnen uw milieuvergunning of milieumelding staat aangegeven hoe u met deze afvalstromen dient om te gaan. Het komt er op neer dat u uw afvalstoffen gescheiden dient aan te bieden aan een erkende afvalstoffeninzamelaar.

Wilt een aanvraag doen bij een erkende inzamelaar? Deze erkende inzamelaars zijn eenvoudig te vinden via het internet met als zoekfunctie: "Lijst erkende inzamelaars". U kunt dan zelf contact opnemen en in overleg gaan met een erkende afvalinzamelaar.

Als u een omgevingsvergunning milieu voor uw bedrijf heeft, dan staat daar meestal in welke stoffen u moet scheiden. Heeft u geen vergunning? Dan gelden de algemene regels uit het Activiteitenbesluit.

Bedrijfsafval op de juiste manier scheiden


Wat voor de één afval is, kan voor de ander een waardevolle grondstof zijn. Steeds meer soorten bedrijfsafval kunt u apart laten inzamelen voor recycling. Om te zorgen dat zo veel mogelijk afvalstoffen opnieuw gebruikt worden, zijn er regels voor het scheiden van bedrijfsafval.

Die regels zijn eigenlijk heel simpel. Sommige soorten afval moet u altijd scheiden. Andere moet u scheiden, wanneer u er een keer veel van heeft. Tot slot is er afval dat u alleen hoe te scheiden wanneer uw bedrijf groot genoeg is. 

Altijd scheiden

Een aantal soorten afval moet u altijd scheiden. Denk bijvoorbeeld aan batterijen, elektrische apparaten, 
brandblussers en het afval dat tijdens uw productieproces ontstaat. De hoeveelheid maakt daarbij niet uit. 
Het maakt ook niet uit of u dit afval vaak of soms heeft. 

Soms scheiden

Wanneer u een keer heel veel heeft van één soort afval, moet u dat soms ook scheiden. Bijvoorbeeld uw oude bedrijfskleding, een flinke hoeveelheid groenafval of de verpakking van een grote levering. Wanneer dat voorkomt, is de hoeveelheid afval bepalend of u moet scheiden. 

Afhankelijk van uw bedrijfssituatie scheiden

Hoe meer afval u kunt scheiden, hoe beter. Want gescheiden afval is beter te verwerken tot nieuwe producten. Soms is scheiden lastig, omdat u bijvoorbeeld weinig ruimte heeft voor verschillende containers. De oppervlakte van uw bedrijf en de hoeveelheid afval die u wekelijks produceert, bepalen welke aanvullende afval u moet scheiden.

Doe de check!

Ieder bedrijf heeft ander afval en in andere hoeveelheden. Wilt u weten of u uw afval op de juiste manier scheidt? Ga dan naar de website Afvalwijzer voor bedrijven en doorloop de checklist. U vindt daar welk afval u altijd moet scheiden en welke aanvullende soorten afval u apart moet houden.

Hoe werkt het?

Doorloop onderstaande stappen en ontdek welke regels voor afval scheiden gelden voor uw bedrijf.

  1. Ga naar de website Afvalwijzer voor bedrijven en beantwoord de vragen
  2. Download de afvalsoorten die u moet scheiden
  3. Vergelijk het afval dat u moet scheiden met de huidige situatie op uw bedrijf 
  4. Scheidt u dit afval al?

Indien uw antwoord nee is: neem contact op met uw inzamelaar of 
verwerker en bespreek wat u wilt aanpassen

Indien uw antwoord ja is: u doet dit op de juiste manier.