Economisch en detailhandelsbeleid

Het economische beleid van de gemeente Diemen richt zich specifiek op de afzonderlijke bedrijventerreinen (Verrijn Stuart, Stammerdijk en de Sniep) en kantorenpark Bergwijkpark. De gemeente streeft er naar om het vestigings- en ondernemingsklimaat continu te verbeteren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de nadruk te leggen op de kernkwaliteiten van Diemen: nabijheid Amsterdam, bereikbaarheid, eigen karakter. De onderwerpen duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgen extra aandacht van de gemeente. In samenwerking met city marketing (Daarom Diemen) wordt er extra aandacht gegeven aan Diemen als vestigingsplaats.

Economische Zaken

Op het gebied van Economische Zaken heeft de gemeente Diemen de volgende hoofd- en subdoelen:

Aantrekkelijke werklocaties en vestigingsklimaat

 • Continueren van periodieke overleggen met bedrijven en instellingen op Bergwijkpark/Holland Park, de bedrijventerreinen en met Ondernemend Diemen. De thema’s veiligheid en duurzaamheid zijn integraal onderdeel van deze overleggen.
 • Steunen van initiatieven van ondernemers op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Besteden van aandacht aan Diemen als vestiging-, onderneming- en werklocatie in de Daarom Diemen campagnes.
 • Opwaarderen van Bergwijkpark om voor huidige en toekomstige werknemers en bedrijven aantrekkelijk te zijn. Dit doen we via branding, creëren van een trimroute en het verhogen van de verblijfswaarde.
 • Volgen van regionale ontwikkelingen en meewerken aan regionaal beleid op het gebied van bedrijfslocaties en kantoorlocaties.

Diverse en toekomstbestendige detailhandel structuur

 • Continueren van de periodieke overleggen met winkeliersverenigingen (en waar mogelijk eigenaren/beheerders van winkelpanden en -centra)
 • Voorzien in structureel periodiek overleg met detailhandelslocaties waar dit nog ontbreekt.
 • Volgen van regionale ontwikkelingen en meewerken aan regionaal beleid op het gebied van detailhandel.

Goede kwaliteit van dienstverlening aan gevestigde en startende bedrijven

 •  Persoonlijke advisering aan in (financiële) moeilijkheden verkerende ondernemers.
 •  Persoonlijke advisering aan ondernemers die ruimte zoeken.
 •  Organiseren van jaarlijks netwerk event (Vaart in Diemen) voor alle Diemense ondernemers in samenwerking met Ondernemend Diemen.
 •  Opvolgen van het ZAAI-project.
 •  Opzetten van een nieuw ZZP-platform als opvolging van Open Coffee, in samenwerking met Diemense ondernemers en zzp’ers.
Detailhandelsvisie 2014 (herijking 2019)

Samenvatting Detailhandelsvisie hoofdrapport december 2014 (herijking 2019) (pdf 269 kB) 

De Detailhandelsvisie 2014 heeft in 2020 een Herijking gehad door de ontwikkelingen van Holland Park.
U kunt het hele rapport (2014) en de Herijking (2020) opvragen door een mail te sturen naar info@diemen.nl.