Lokale ondernemersverenigingen en netwerken

Ondernemend Diemen (OD) is een actieve vereniging voor alle ondernemers en zzp’ers. Meer informatie kunt u vinden op http://www.ondernemenddiemen.nl/

ZZP Café Diemen

Begin 2019 wordt in Diemen de eerste editie van het ZZP Café gehouden als opvolging van Open Coffee Diemen. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de eerste editie. Wilt u een uitnodiging voor dit event ontvangen? Stuur dan  een e-mail met uw naam, de naam van uw onderneming en kvk-nummer naar milan.plug@diemen.nl 

Bedrijvenpanels

Voor de bedrijventerreinen Verrijn Stuart, Stammerdijk en De Sniep worden twee maal per jaar bedrijvenpanels gehouden. Tijdens een bedrijvenpanel wisselen de gemeente (wethouders en ambtenaren) gedachten, wensen en ideeën uit met de ondernemers op de bedrijventerreinen. Enkele dagen voorafgaande aan een bedrijvenpanel wordt er door een afgevaardigde van de gemeente en een afgevaardigde van de bedrijventerreinen een ronde gelopen over de bedrijventerreinen om de staat op te nemen, de zogeheten schouw. Opgeven voor het bedrijvenpanel en de schouw kan via de nieuwsbrief. Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet, meld u hier dan voor aan via milan.plug@diemen.nl

Werkgroep Bergwijkpark

Regelmatig overleggen de ondernemers van Bergwijkpark met gemeente over uiteenlopende onderwerpen, bijvoorbeeld de aanleg van een trimroute, veiligheid en duurzaamheid. Wilt u aanwezig zijn bij deze werkgroep, meld u dan aan via barbara.abraham@diemen.nl

Winkeliersverenigingen