Lokale ondernemersverenigingen en netwerken

OD (Ondernemend Diemen)

Ondernemend Diemen (OD) is een actieve vereniging voor alle ondernemers en zzp’ers. Meer informatie kunt u vinden op www.ondernemenddiemen.nl

Bedrijvenpanels

Voor de bedrijventerreinen Verrijn Stuart, Stammerdijk en De Sniep worden twee maal per jaar bedrijvenpanels gehouden. Tijdens een bedrijvenpanel wisselen de gemeente (wethouders en ambtenaren) gedachten, wensen en ideeën uit met de ondernemers op de bedrijventerreinen. Enkele dagen voorafgaande aan een bedrijvenpanel wordt er door een afgevaardigde van de gemeente en een afgevaardigde van de bedrijventerreinen een ronde gelopen over de bedrijventerreinen om de staat op te nemen, de zogeheten schouw. Opgeven voor het bedrijvenpanel en de schouw kan via de nieuwsbrief. Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet, meld u hier dan voor aan via ez@diemen.nl

Werkgroep Bergwijkpark

Regelmatig overleggen de ondernemers van Bergwijkpark met gemeente over uiteenlopende onderwerpen, bijvoorbeeld de aanleg van een trimroute, veiligheid en duurzaamheid. Wilt u aanwezig zijn bij deze werkgroep, meld u dan aan via ez@diemen.nl