Vestiging van een bedrijf in Diemen

Bij vestiging van uw bedrijf of wijziging van uw bedrijfsvoering of bedrijfspand heeft u te maken met het bestemmingsplan. 
De gemeente toetst of uw plan binnen het bestemmingsplan mogelijk is. Bestemmingsplannen kunt u vinden op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/. In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig, meer informatie hierover kunt u vinden op http://www.omgevingsloket.nl/. Ook moet uw bedrijf voldoen aan milieueisen. Op http://www.aimonline.nl/ kunt u zien waar uw bedrijf onder valt en welke voorschriften van toepassing zijn.

Bedrijventerrein: Verrijn Stuart 

Verrijn Stuart is het grootste bedrijventerrein van Diemen. Het is een gemengd bedrijven terrein waar ongeveer 500 ondernemingen gevestigd zijn. Het bedrijventerrein is ongeveer 50 hectare groot en heeft in 2013 een herstructurering ondergaan. Verrijn Stuart ligt aan metrostation Verrijn Stuartweg. Toegestane milieucategorie 1 t/m 3.1 (op sommige plekken 1 t/m 2)

Bedrijventerrein: Stammerdijk en De Sniep  

Stammerdijk en de Sniep vormen samen het tweede bedrijventerrein van Diemen. Het is een gemengd bedrijventerrein waar ongeveer 225 ondernemingen gevestigd zijn. De bedrijventerreinen zijn respectievelijk zes en dertien hectare groot en heeft in 2016 een herinrichting ondergaan. Toegestane milieucategorie 1 t/m 3.1. De Sniep biedt daarnaast ruimte aan een klein cluster van perifere detailhandelsvestigingen. 

Kantorenpark: Bergwijkpark

Bergwijkpark is een kantorenpark gelegen naast de Campus Diemen Zuid nabij het NS station Diemen Zuid. Bergwijkpark biedt ruimte aan meer dan 250 bedrijfsvestigingen. In totaal is er 207.000 m2 kantoorvloer oppervlakte. Bergwijkpark ondergaat op dit moment een opwaarderingstraject waarbij onder andere een trimroute met sport elementen worden gerealiseerd. Naast kantoren is er ook een hostel en hotel gevestigd.

Detailhandel: Wijkwinkelcentrum Gruttoplein (Diemen Noord)

Wijkwinkelcentrum met onder andere een supermarkt, bakker, kaasboer, slijterij en tabakswinkel.

Detailhandel: Wijkwinkelcentrum Kruidenhof (Diemen Zuid)

Wijkwinkelcentrum met onder andere een supermarkt, bakker, slager, toko, viswagen, hengelsportspeciaalzaak, slijterij en apotheek.

Detailhandel: Winkelcentrum Diemerplein (Diemen Centrum)

Grootste winkelcentrum van Diemen, met onder andere: supermarkten, kledingwinkels, drogisterijen, discounters, kap- en beautysalons en horeca.

PDV cluster de Sniep

Perifere detailhandelsvestigingen in de Sniep bestaat uit: MacDonalds, Monkey Town, Gamma en Carpetright.

Bedrijf aan huis

Het is (onder bepaalde voorwaarden) toegestaan een bedrijf aan huis te hebben in Diemen. Op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ kunt u het geldende bestemmingsplan vinden en de regels.

Regels voor Diemen Noord

Voor delen van Diemen Noord gelden de volgende regels:

  1.  De voor de beroeps- of bedrijfsuitoefening te gebruiken vloeroppervlakte bedraagt ten hoogst 30% van de oppervlakte van het hoofdgebouw tot ten hoogste 50 m²
  2.  De activiteiten mogen geen afbreuk doen aan het karakter van de woning en de woonomgeving
  3.  Horeca is niet toegestaan
  4.  Detailhandel is niet toegestaan
  5.  Er mag geen onevenredige milieu- of verkeershinder ontstaan
  6.  Het beroep of bedrijf wordt uitgeoefend door de bewoner(s) van de betreffende woning waarbij ten hoogste 1 fte in dienstverband extra is toegestaan
  7.  In afwijking van het onder 1 bepaalde, geldt voor de beroeps- of bedrijfsuitoefening te gebruiken vloeroppervlakte ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - 2' ten hoogste 100 m².
Informatie

U kunt via het Klant Contact Centrum contact opnemen met team Ruimtelijk Beleid over bestemmingsplannen. Voor vergunningen en milieu met team Vergunningen.