Ontwerpprocedure

 Verkeersontwerp

In 2018 is er een concept verkeersplan opgesteld. Dit heeft in 2018 ter inzage gelegen en bewoners konden hierop reageren. Ook instanties zoals het GVB, brandweer en de Vervoerregio hebben hun advies gegeven over het plan. Op basis van de reacties en adviezen is het concept verkeersplan op enkele punten aangepast. Deze aanpassingen zijn verwerkt in het verkeersontwerp.

Het verkeersontwerp is te zien op deze plattegrond.

Heeft u moeite met het bekijken van deze plattegrond, neem dan contact met ons op door te mailen naar info@diemen.nl o.v.v. ‘Aanpassing verkeersstructuur Diemen Zuid’ of bel naar het Klant Contact Centrum: (020) 31 44 888. 

In het onderstaande filmpje worden een aantal onderdelen uit het ontwerp toegelicht.

Als u geïnteresseerd bent in een uitgebreide onderbouwing van de keuzes die in het ontwerpproces zijn gemaakt, kunt u op deze pagina de achterliggende documentatie raadplegen. Documenten 1.1 t/m 1.11 hebben betrekking op het verkeersontwerp.

Het verkeersontwerp heeft tot en met 8 april 2021 ter inzage gelegen. De gemeente heeft de binnengekomen reacties beantwoord. Het reactieverslag is via de volgende link te lezen.

Voorlopig ontwerp 

Na het maken van het verkeersontwerp hebben we met bewoners nagedacht over de inrichting van de openbare ruimte rondom de verkeersstructuur. Voor het inrichten van de openbare ruimte zijn eerst drie mogelijke thema’s uitgewerkt: het Boslint, het Parklint en het Bijenlint. Bewoners konden via een vragenlijst hun mening geven over de thema’s. Uiteindelijk werd het Boslint het meest gewaardeerd. In dit thema is veel ruimte voor bomen met een kruidenrijke onder begroeiing, half verharde kronkelpaden en avontuurlijke sport- en spelaanleidingen.

De ontwerpers hebben het Boslint uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp. Daarbij is rekening gehouden met zowel de meest genoemde nadelen van het Boslint als de meest genoemde voordelen van het Parklint en het Bijenlint.

Ook de reacties op het verkeersontwerp zijn gebruikt bij het opstellen van het voorlopig ontwerp. In het Voorlopig Ontwerp komen het verkeersontwerp en het ontwerp voor de openbare ruimte dus samen. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft het ontwerp vrijgegeven voor inspraak. 

Het voorlopig ontwerp is te zien via de volgende link

Heeft u moeite met het bekijken van deze plattegrond, neem dan contact met ons op door te mailen naar info@diemen.nl o.v.v. ‘Aanpassing verkeersstructuur Diemen Zuid’ of bel naar het Klant Contact Centrum: (020) 31 44 888.

In het onderstaande filmpje wordt een aantal onderdelen uit het ontwerp toegelicht. 

 

Er is een ontwerpnotitie geschreven bij het voorlopig ontwerp, waarin de keuzes worden toegelicht die tijdens het ontwerpproces zijn gemaakt. De ontwerpnotitie is via de volgende pagina te vinden: bijlage 3 – Ontwerpnotitie voorlopig ontwerp ‘Aanpassing verkeersstructuur Diemen Zuid’.

Het voorlopig ontwerp heeft tot en met 30 januari 2022 ter inzage gelegen. De gemeente heeft de binnengekomen reacties beantwoord. Het reactieverslag is via deze link te lezen.

Definitief ontwerp

De gemeente heeft in de afgelopen periode het definitief ontwerp gemaakt. Dit is een gedetailleerde uitwerking van het voorlopig ontwerp. In het definitief ontwerp is bijvoorbeeld ook vastgelegd welke materialen en welke boom- en plantensoorten we gaan gebruiken. De reacties op het voorlopig ontwerp zijn gebruikt bij het opstellen van het definitief ontwerp. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft het ontwerp vastgesteld.

De presentatietekening van het definitief ontwerp is te zien via deze link.

Heeft u moeite met het bekijken van deze plattegrond, neem dan contact met ons op door te mailen naar info@diemen.nl o.v.v. ‘Aanpassing verkeersstructuur Diemen Zuid’ of bel naar het Klant Contact Centrum: (020) 31 44 888.

Er is ook een technische uitwerking van het definitief ontwerp en een uitwerking van de beplanting en de verblijfsplekken ontwerpnotitie gemaakt. Deze uitwerkingen zijn via deze pagina te vinden, Bijlage 2 – Definitief ontwerp ‘Aanpassing verkeersstructuur Diemen Zuid’ en Bijlage 4 – Uitwerking beplanting en verblijfsplekken ‘Aanpassing verkeersstructuur Diemen Zuid’.