Verkeersstructuur Diemen Zuid

De gemeente gaat de verkeersstructuur in Diemen Zuid aanpassen.

We nemen daarom de volgende maatregelen: 

  • Het aanpassen en openstellen van de busbaan voor autoverkeer
  • Het invoeren van een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur op de hoofdwegen
  • Het aanleggen van een rotonde op de aansluiting Beukenhorst/Boven Rijkersloot

We grijpen het werk aan om de directe omgeving van de verkeersstructuur op te knappen en een stuk groener te maken. Op deze pagina leest u alle informatie over dit project. 

Ontwerp

De presentatietekening van het definitief ontwerp is te zien via de volgende link

Heeft u moeite met het bekijken van deze plattegrond, mail dan naar info@diemen.nl of bel naar (020) 31 44 888. 

Er is ook een technische uitwerking van het definitief ontwerp en een uitwerking van de beplanting en de verblijfsplekken ontwerpnotitie gemaakt. Deze uitwerkingen zijn via de volgende pagina te vinden, Bijlage 2 – Definitief ontwerp ‘Aanpassing verkeersstructuur Diemen Zuid’ en Bijlage 4 – Uitwerking beplanting en verblijfsplekken ‘Aanpassing verkeersstructuur Diemen Zuid’. 

Planning en fasering

Onze aannemer Heijmans Infra B.V. voert het project uit. Ze werken daarbij in verschillende fases. De werkzaamheden beginnen in oktober 2023 en zijn klaar in 2025. 

De planning en fasering van de werkzaamheden is te zien via de volgende link. Heeft u moeite met het bekijken van deze plattegrond, mail dan naar info@diemen.nl of bel naar (020) 31 44 888.

Werkzaamheden nutsbedrijven

Op sommige plekken verleggen nutsbedrijven kabels en leidingen. Dat is nodig om het ontwerp voor de verkeersstructuur uit te voeren. Daarom kan het gebeuren dat nutsbedrijven nu al aan het werk zijn op plekken waar wij voorlopig nog niet werken. 

Bomen

Helaas moeten we een aantal bomen kappen of verplaatsen. Sommige bomen staan in de weg van het nieuwe ontwerp. Andere bomen moeten we kappen omdat ze in slechte staat zijn. We hebben een vergunning aangevraagd om 47 bomen te kappen en 30 bomen te verplanten. Op 12 september 2023 is de vergunning verleend. We planten tijdens het project 170 nieuwe bomen in het gebied. 

Hinder en overlast

Soms werkt de aannemer heel dicht bij huizen of kunnen bewoners een tijdje niet voor hun deur parkeren. Dat is vervelend voor de bewoners om wie het gaat. De aannemer doet natuurlijk zijn best om zo min mogelijk hinder en overlast te veroorzaken en het ongemak zo kort mogelijk te laten duren. Voor vragen en opmerkingen over hinder en overlast kunt u bellen naar (020) 31 44 888. 

Voortraject

Voordat we deze aanpassingen konden doen, moesten we een nieuw bestemmingsplan en een ontwerp maken. Hieronder vindt u meer informatie over deze twee onderdelen van het project: 

  1. Bestemmingsplanprocedure 
    Het nieuwe bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld. Op deze pagina kunt u lezen hoe het proces is verlopen. 

  1. Ontwerpprocedure 
    Het ontwerp is inmiddels vastgesteld. Op deze pagina kunt u lezen hoe we tot het ontwerp zijn gekomen. 

Vragen

Voor vragen kunt u mailen naar info@diemen.nl of bellen naar (020) 31 44 888.