Herontwikkeling Overdiemerweg 38-40

Er wordt gewerkt aan de herontwikkeling van de Overdiemerweg 38-40, tegenover Fort Diemerdam. Een ontwikkelaar wil daar vijftien kleine recreatiewoningen en een horecavoorziening gaan bouwen. De gemeente is positief over het plan en is bezig de nodige stappen te zetten om het mogelijk te maken. Een belangrijke stap is het aanpassen van het bestemmingsplan. 

Daarvoor is onlangs een ontwerpbestemmingsplan ingediend. Het college van B&W heeft dit plan vrijgegeven voor inspraak. Dat betekent dat betrokkenen hun reactie kunnen indienen. U kunt het ontwerpbestemmingsplan vanaf 10 februari 2023 zes weken lang bekijken. Over het plan is vooroverleg geweest met betrokken instanties en heeft de initiatiefnemer gesproken met geïnteresseerden en omwonenden. Na de reactietermijn wordt het plan zo nodig aangepast. Daarnaast werkt de ontwikkelaar aan het bouwkundig ontwerp aan een inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Als er een overeenkomst met de initiatiefnemers is, kan het definitieve bestemmingsplan aan de raad aangeboden worden om vast te stellen. Naar verwachting is het eind 2023 zover.

De initiatiefnemer heeft een website ontwikkeld waar u meer informatie kunt vinden. Ook kunt u zich hier abonneren op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.