Projectenoverzicht Stationsomgeving Diemen

Projectenkaart rondom station Diemen

Uitgelicht

Op 25 januari 2023 is de Spooronderdoorgang Ouddiemerlaan geopend. Deze spooronderdoorgang staat niet op zichzelf. Na de aanleg wordt de stationsomgeving opnieuw ingericht: modern, groen, duurzaam, veilig en vooral mooi. Het eindresultaat van deze herinrichting zal naar verwachting in volle glorie te bewonderen zijn medio 2025. In de tussentijd wordt of gaat er gewerkt worden aan 7 projecten. Deze projecten hebben elk een eigen karakter en timing. Het mooie is dat ze samenhang vertonen én elkaar in het gebied versterken. Op de kaart staan de zeven projecten aangeven.

Spooronderdoorgang

De Spooronderdoorgang Ouddiemerlaan verbetert de verbinding en de verkeersveiligheid voor automobilisten, fietsers en voetganger tussen Diemen Noord, Buitenlust, Spoorzicht en Diemen Centrum. Met de onderdoorgang vormt het spoor geen obstakel meer. Er zijn nu goede veilige routes naar het centrum van Diemen. Ook is het wandellandschap aan beide zijden van de Ouddiemerlaan goed en groen met elkaar verbonden. 

Drie aan-elkaar-geschakelde pleinen met daartussen voetbruggen vormen de uitnodigende entrees van Diemen voor de treinreiziger en voor voetgangers vanuit Buitenlust en Spoorzicht die veilig en gemakkelijk richting centrum kunnen lopen. Voor de bewoners van Buitenlust in de vorm van een voetgangersbrug. Voor de bewoners van Spoorzicht via een directe en openbare route door de toekomstige ontwikkelingslocatie voor sociale woningbouw Harmonielaan. Voor wandelaars in het wandellandschap vormen de voetgangersbruggen een veilige en groene oversteek over de Ouddiemerlaan.

Naast de wandelaars, kunnen ook de dieren straks ongehinderd van de Diemense natuur genieten. De spooronderdoorgang heeft twee faunaroutes aan beide zijden van het spoor. Hierdoor ontstaan doorlopende ecologische verbindingsroutes. Daarnaast vormt het plein aan de Spoorzichtzijde een uitnodigende groene verbinding met Park Spoorzicht zodat bezoekers aan beide zijden van het spoor op een toegankelijke manier gebruik kunnen maken van de natuur- en recreatieve kwaliteiten van Park Spoorzicht. Voor bewoners van de buurten Spoorzicht en Harmonielaan zijn er goede voetgangersverbindingen naar het Park. Ook wordt Park Spoorzicht beter bereikbaar vanuit het centrum en andere buurten.

Status van het project: wordt uitgevoerd. Planning: in uitvoering

Meer informatie is hier te vinden.

Herinrichting Dr. A.J.J. van Gemertplein + groene parkeerplaats

Het Dr. A.J.J. van Gemertplein (in de volksmond het Van Gemertplantsoen) wordt weer een groene parel. Een visitekaartje voor Diemen en voor de bezoekers die met de trein of via de Ouddiemerlaan Diemen binnenkomen. Deze plek wordt een prettige groene ontmoetings- en verblijfsruimte in het hart van Diemen, vooral voor de bewoners van Diemen. Het Dr. A.J.J. van Gemertplein is de groene schakel tussen het centrum en het wandellandschap. Gemeente Diemen heeft in 2022 inwoners en andere belanghebbenden betrokken bij het ontwerp zodat er een nieuw Dr. A.J.J. Van Gemertplein ontstaat. Dat ontwerp is van waarde voor de direct omwonenden en alle andere inwoners van Diemen.

Het parkeerterrein dat oorspronkelijk aan de Spoorzichtzijde lag, wordt vanwege de bereikbaarheid verplaatst naar de zuidzijde. Dit nieuwe parkeerterrein aan de zuidzijde wordt groen ingericht en vormt de schakel tussen Dr. A.J.J. van Gemertplein en wandellandschap.

Het definitief ontwerp is vastgesteld. Meer informatie over dit project vindt u op deze pagina.

Ontwikkeling natuurpark Spoorzicht

Diemen vindt het belangrijk om waardevolle natuur binnen de gemeente voor de toekomst te behouden. Hierdoor is het plan ontstaan om Park Spoorzicht te ontwikkelen tot een natuurpark en aantrekkelijker maken voor natuurrecreatie en natuuronderwijs. Door de aanleg van de spooronderdoorgang ontstaan bovendien interessante, directe, snelle en veilige verbindingen met de buurten Spoorzicht en Buitenlust. Ook neemt de bereikbaarheid vanuit het centrum en de andere buurten enorm toe vanwege de spooronderdoorgang. En er ontstaan directe en groene verbindingen met het wandellandschap. Bij de aanleg van de spooronderdoorgang wordt aan beide zijden van het spoor het wandellandschap via twee voetgangersbruggen verbonden. 

Gemeente Diemen wil inwoners en andere belanghebbenden betrekken bij het maken van de plannen voor het natuurpark. Via deze link is meer informatie te vinden over het Park Spoorzicht

Status van het project: in voorbereiding, verwachte start in het vierde kwartaal van 2023.

Reconstructie en vergroening Ouddiemerlaan

Na de aanleg van de spooronderdoorgang wordt ook de Ouddiemerlaan eenduidig en zo groen mogelijk ingericht. Het is de bedoeling om de Ouddiemerlaan vanuit het centrum tot aan Diemen Noord zo in te richten dat het een samenhangend geheel wordt met de spooronderdoorgang. Ook gaat een groen profiel ontstaan met logische eenduidige fietsverbinding en een goede en veilige voetgangersverbinding vanuit Buitenlust.

Status van het project: wordt uitgevoerd.

Ontwikkeling Sociale woningbouw Buitenlust

De gemeenteraad van Diemen heeft op 17 juli 2021 ingestemd met het conceptplan voor de bouw van 38 sociale huurwoningen in Buitenlust. De volgende stap is nu dat de procedure rond het wijzigen van het bestemmingsplan wordt opgestart en woningbouwcorporatie Rochdale gaat een bouwplan ontwikkelen. 

Status van het project: voorbereiding bestemmingsplan en bouwplan

Meer informatie is hier te vinden.

Ontwikkeling Harmonielaan

Het parkeerterrein dat oorspronkelijk aan de Spoorzichtzijde lag, wordt vanwege de bereikbaarheid verplaatst naar de zuidzijde van het spoor. Het college wil op de vrijgekomen plek sociale huurwoningen bouwen en zo weer iets doen aan het geweldige tekort aan sociale huurwoningen. De plek is onder meer geschikt voor sociale woningbouw omdat de grond eigendom is van de gemeente. Hoe de sociale woningbouw ingepast moet worden in Spoorzicht wil de gemeente met omwonenden in de buurt bespreken. Dan komen ook onderwerpen als parkeren, verkeersafhandeling, loop en fietsroutes en groen en natuur in de wijk aan de orde. 

Status van het project: moet nog opgestart worden

Reconstructie Buitenlust

Halverwege 2023 start de voorbereiding voor de reconstructie van Buitenlust. Het is dan de verwachting om halverwege 2025 met de uitvoering te starten. Zoals bij iedere reconstructie in Diemen is de inbreng van bewoners belangrijk. Zoals het er nu naar uitziet ontvangen de bewoners in het derde kwartaal van 2023 de uitnodiging voor een bewonersraadpleging.