Bijstand voor jongeren aanvragen

De bijstand voor jongeren is voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar zonder werk of opleiding.

U moet eerst zelf 4 weken op zoek naar een baan of opleiding. Pas als dat niet lukt, kunt u een bijstandsuitkering krijgen. De gemeente controleert of u voldoende uw best heeft gedaan.

Kreeg u op jonge leeftijd een ziekte of handicap? En kunt u daardoor niet werken? Dan krijgt u misschien een Wajong-uitkering. Deze uitkering krijgt u van het UWV.

Wanneer komt u in aanmerking voor bijstand voor jongeren?

De belangrijkste voorwaarden van de bijstandsuitkering voor jongeren zijn:

 • U bent 18 jaar of ouder en jonger dan 27 jaar.
 • U heeft niet genoeg geld voor levensonderhoud. Woont u samen met 1 of meerdere personen en delen jullie de woonkosten? Dan telt het inkomen en vermogen van deze personen mee.
 • U heeft 4 weken gezocht naar werk of een opleiding en u kunt dat bewijzen (bijvoorbeeld met sollicitatiebrieven).
 • U kunt laten zien dat u basiskennis heeft van het Nederlands (niveau 1F). Dat betekent dat u korte, makkelijke teksten kunt schrijven en begrijpen.
 • U accepteert het plan van aanpak van de gemeente.
 • U doet uw best bij sollicitatiegesprekken en volgt bijvoorbeeld een cursus als dat nodig is.
 • U doet maatschappelijk nuttig werk als de gemeente dat van u vraagt.

Wanneer krijgt u reactie op mijn aanvraag bijstand? 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Hoe vraagt u bijstand voor jongeren aan? 

 • U gaat naar de website van UWV, Werk.nl. Daar vraagt u een bijstandsuitkering aan. Hiervoor heeft u DigiD nodig.
 • Nadat u het aanvraagformulier gedeeltelijk heeft ingevuld krijgt u een melding dat u contact moet opnemen met de jongerenconsulent van de gemeente Diemen.
 • U moet zo snel mogelijk contact opnemen met de jongerenconsulent voor het maken van een afspraak over een inspanningsplan voor de zoekperiode van 4 weken.
 • Na afloop van de zoekperiode van 4 weken wordt gekeken of u het inspanningsplan goed heeft gevolgd en kunt u het aanvraagformulier verder invullen en een aanvraag indienen.
 • De gemeente bepaalt vervolgens of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel u krijgt.

Als u de bijstandsuitkering krijgt, maakt de gemeente een plan van aanpak. Hierin staat wat u moet doen en hoe de gemeente u kan helpen.

Hoe maakt u bezwaar en beroep? 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wilt u meer informatie? 

Twijfelt u ergens over of heeft u nog een vraag?

Neem dan contact op met team Sociale Zaken van de gemeente Diemen. Zij zijn telefonisch bereikbaar tussen 10:00 en 11:00 uur, maar ook via de mail.

     icon telefoon   (020) 31 44 888
    icon mail  socialezaken@diemen.nl