Uitkeringsfraude melden

Iemand die een bijstandsuitkering krijgt, moet veranderingen op tijd doorgeven. De gemeente controleert actief of iemand recht heeft op een uitkering. Denkt u dat iemand fraudeert, meld dit bij de gemeente.

Heeft u zelf een uitkering? Geef veranderingen dan op tijd door. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert.

Als er twijfel is over het recht op de uitkering, start de gemeente een onderzoek. Blijkt uit het onderzoek dat u fraudeert? Dan moet u al het geld dat u teveel heeft gehad terugbetalen. Daarnaast krijgt u een boete.

Wanneer valt iets onder fraude? 

 • niet doorgeven van een verandering in uw inkomen of vermogen, bijvoorbeeld dat u zwart werkt of een dure auto heeft
 • niet doorgeven dat u gevangen zit
 • niet doorgeven dat uw gezin van samenstelling verandert of dat u getrouwd of gescheiden bent, of u doet alsof u gescheiden bent 
 • een vals adres opgeven

Hoe werkt een onderzoek naar fraude? 

 • De gemeente verzamelt informatie en nodigt u uit voor een gesprek.
 • De gemeente komt op huisbezoek.
 • De gemeente start een onderzoek. Tijdens dit onderzoek kijkt de gemeente onder andere op uw adres of de informatie klopt.
 • Denkt de gemeente dat u al lange tijd fraudeert? En meer dan een bepaald bedrag (€ 50.000) teveel heeft gekregen? Dan doet de sociale recherche een strafrechtelijk onderzoek.
 • Gaat het over iets uit het verleden? De gemeente kan ook een boete opleggen als iemand al geen uitkering meer heeft.

Wat moet u doorgeven bij uitkeringsfraude? 

Wanneer u uitkeringsfraude meldt, moet u doorgeven: 

 • adressen
 • werktijden
 • gegevens over een auto
 • inkomsten
 • met wie woont de verdachte samen

Wilt u meer informatie? 

Twijfelt u ergens over of heeft u nog een vraag?

Neem dan contact op met team Sociale Zaken van de gemeente Diemen. Zij zijn telefonisch bereikbaar tussen 10:00 en 11:00 uur, maar ook via de mail.

     icon telefoon   (020) 31 44 888
    icon mail  socialezaken@diemen.nl