Privacyverklaring Sportmonitor Diemen 2023

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het hangt af van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies worden verwerkt en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven. 

Deze privacyverklaring is aanvullend op de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens van de gemeente Diemen en het beleidskader privacy en gegevensbescherming. Deze informatie kunt u hier vinden.

Algemeen

De gemeente Diemen verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In het document met algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Diemen zijn de uitgangspunten beschreven ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente. En leest u informatie over hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen, past de gemeente regelmatig haar regelgeving aan. Dit kan ook wijzigingen inhouden ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Het is daarom raadzaam om regelmatig de documenten met algemene en specifieke informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Diemen te raadplegen. Aan het einde van het document staat aangegeven wanneer deze voor het laatst is aangepast. 

Verwerken van persoonsgegevens 

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners of medewerkers. Het hang af van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt, en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven. 

Doel 

Het doel van het onderzoek is om informatie te verzamelen over de sportdeelname en het sportgedrag van de inwoners van de gemeente Diemen. De resultaten van het onderzoek kunnen gebruikt worden voor het opstellen van een nieuwe sportnota. De sportnota beschrijft de hoofdlijnen en uitgangspunten van sport en bewegen in de gemeente Diemen.

Wettelijke grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van toestemming van de respondent. De respondent besluit zelf of hij wel of niet meedoet aan de vragenlijst. 

Categorieën persoonsgegevens 

Hiervoor gebruikt de gemeente Diemen de volgende categorieën persoonsgegevens:

  • Hoogst voltooide opleiding
  • Leeftijd
  • Woonwijk
  • Geslacht

Ontvangers, doorgifte, profilering, handmatige en/of geautomatiseerde besluitvorming

De gemeente Diemen wisselt in het kader van de enquête geen persoonsgegevens uit met andere organisaties. Er wordt geen profilering gebruikt. Er vindt geen handmatige en/of geautomatiseerde besluitvorming plaats. De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. 

Bewaartermijn

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. 

Contact

Voor vragen over persoonsgegevens kunt u mailen naar fg@diemen.nl. Voor overige vragen mail naar Jordy.van.eijk@diemen.nl.

Uw rechten uitoefenen en klachten

Als Inwoner of belanghebbende is het mogelijk uw rechten bij de gemeente Diemen uit te oefenen. Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten is het mogelijk om contact met ons opnemen. Kijk op de website voor de diverse mogelijkheden. Wanneer u een klacht heeft over het handelen van de gemeente Diemen kunt u via deze link een klacht doorgeven

Wijzigingen 

Dit document is vastgesteld op 02-06-2023.