Melding, klacht of bezwaar

U kunt om verschillende redenen contact zoeken met de gemeente. U heeft bijvoorbeeld een klacht of u wilt bezwaar maken. Het is handig om dan via het beste kanaal contact te zoeken. Hieronder treft u de mogelijkheden aan. U kunt in ieder geval altijd bij de gemeente terecht voor een algemene vraag, een opmerking, een idee of een compliment. U kunt dan een e-mail versturen naar info@diemen.nl.

Melding schade of vuil in uw buurt

Lantaarnpaal defect? Fietswrak in het plantsoen? Zwerfafval naast de afvalbak? Stoeptegels los? Gevaarlijke verkeerssituatie? Probleem met de riolering in de straat? Opschietend onkruid? Meld het bij de gemeente. Dit noemen we een melding openbare ruimte.

Klacht indienen over behandeling

Het kan zijn dat u zich niet goed behandeld voelt door iemand van de gemeente. In dat geval kunt u een klacht indienen. De gemeente gaat dan kijken wat er precies is gebeurd. Voor zo’n klacht is een officiële procedure.

Het kan zijn dat u in Diemen gediscrimineerd bent. Of u heeft gezien dat dat iemand anders overkomt. Zoiets kunt u melden bij het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. 

Bezwaar maken tegen beslissing

De gemeente neemt beslissingen en maakt plannen. Dat kan gaan over uw uitkering, uw vergunning of een subsidie. Het kan ook gaan over de inrichting van uw omgeving. Als u het met zo’n besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. Hier gelden spelregels voor. Zo moet u binnen 6 weken bezwaar maken na zo’n besluit. 

Melding probleem met verhuurder

Mogelijk heeft u last van ongewenst verhuurgedrag. Er kunnen meerdere redenen zijn om hier melding van te maken. 


Uiteraard kunnen er andere redenen zijn om contact te zoeken met de gemeente. Het kan gaan om zaken waar u zich zorgen over maakt of die niet in de haak zijn. Of u heeft overlast, bijvoorbeeld van vliegtuigen, van bedrijven of van plaagdieren. Kijk daarvoor in de rechterkolom op deze pagina.