Meldingen over een veilige buurt

Als gemeente hechten we waarde aan veilige buurten in Diemen. Dat kunnen gemeente, brandweer en politie niet alleen. Dat willen we graag samen doen met inwoners. Door de ogen open te houden, elkaar aan te spreken en met de gemeente mee te denken over onveilige situaties.

Kijk hieronder hoe u kunt helpen de veiligheid in uw buurt te vergroten.

Ziet u een onveilige situatie op straat?

Het kan zijn dat u zich onveilig voelt op straat door slechte straatverlichting of doordat er onderhoud van het openbaar groen nodig is. Dus ziet u iets dat kapot is of dat onze aandacht vraagt? Dan kunt u hiervan een melding maken bij de gemeente. Dit geldt ook voor wateroverlast, rioolverstopping, kapotte speeltoestellen, overvolle afvalbakken of kapotte stoeptegels.

Overlast in de buurt?

Ervaart u overlast in de buurt waarin u woont of werkt? Jongeren die overlast veroorzaken met geschreeuw of het achterlaten van vuil? Auto’s die verkeerd geparkeerd staan? Is er sprake van vandalisme, drank- en drugsoverlast of enige andere vorm van overlast die uw woongenot en de openbare orde verstoren? Meld het bij de politie via 0900 -  8844. Of, als het niet dringend is, via het meldingsformulier bij de gemeente.

Zorgen over mensen in de buurt

Maakt u zich zorgen over iemand die hulp nodig heeft, maar dit niet wil? Leeft iemand in een zwaar vervuilde woning? Veroorzaakt iemand ernstige overlast, of denkt u dat er sprake is van zware (psychische) problemen? Neemt u dan contact op met het Sociale Team van de Brede HOED via telefoonnummer 020 3144700 of via e-mail: info@diemen.nl.

Denkt of weet u dat iemand thuis wordt mishandeld? Dan kunt u dat melden bij Veilig Thuis. Of kijk eerst bij Huiselijk geweld en kindermishandeling wat u kunt doen.

Ziet u signalen van criminaliteit?

Een restaurant of winkel waar nooit een klant komt. Een pand met afgeplakte ramen of altijd dichte rolluiken. Bestelbusjes die op vreemde tijdstippen worden in- of uitgeladen. Dit soort signalen kunnen duiden op criminele activiteiten. Ziet, hoort of ruikt u onraad? Meld het altijd. Samen kunnen we zorgen voor veilige en leefbare buurten.

  • Telt elke seconde? Bel altijd direct bij het zien van misdrijven alarmnummer 112, ook bij twijfel!
  • Is er geen spoed, bel dan de politie via telefoonnummer 0900 – 8844.
  • U kunt ook een vermoeden van criminaliteit melden bij de gemeente via het formulier meld een vermoeden.
  • Wilt u wel iets melden, maar liever anoniem blijven? Dan kan dat via de website van Meld Misdaad Anoniem, of via telefoonnummer 0800 - 7000.