Omgevingsplan inzien

In het omgevingsplan staan alle regels voor de fysieke leefomgeving. Deze regels gelden voor iedereen en gaan over wat wel en niet kan op een bepaalde plek in de gemeente. Het omgevingsplan vervangt de vele bestemmingsplannen en bepaalde verordeningen.

Er staat ook in waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld of er woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen.

Het omgevingsplan Diemen is in te zien op de website van de Omgevingswet

Een wijziging van het omgevingsplan wordt gepubliceerd in het lokale huis-aan-huisblad en in de gemeenteblad.

Wanneer kunt u reageren?

Als de gemeente van plan is om het omgevingsplan te wijzigen, dan wordt er eerst een vooraankondiging gepubliceerd. Daarna wordt er een ontwerpwijziging uitgewerkt. Deze kunt u inzien via deze website. U heeft dan zes weken de tijd om de wijzigingen te bekijken en uw mening hierop te geven. U kunt tijdens deze periode schriftelijk, mondeling of via e-mail reageren.

Waar bekijkt u het omgevingsplan?

Zo bekijkt u een omgevingsplan:

Twijfelt u ergens over of heeft u nog een vraag?

Neem dan contact op met team Klant Contact Centrum van de gemeente Diemen. Zij zijn maandag tot donderdag telefonisch bereikbaar tussen 8:30 en 16:30 uur en vrijdag tussen 8:30 en 16:00, maar ook via e-mail.


     icon telefoon   (020) 31 44 888
    icon mail  info@diemen.nl