Omgevingsplan

Wat, waar mag gebouwd worden

In het omgevingsplan staan alle regels voor de fysieke leefomgeving. Deze regels gelden voor iedereen en gaan over wat wel en niet kan op een bepaalde plek in de gemeente. Het omgevingsplan vervangt de vele bestemmingsplannen en bepaalde verordeningen.

Dit is bijvoorbeeld handig als u bouwplannen heeft of een bedrijf wilt beginnen. Het omgevingsplan van Diemen vindt u op de website omgevingswet.overheid.nl.