Omgevingsplan wijzigen

Uw bouw- of verbouwplannen moeten passen binnen het omgevingsplan van de gemeente. In het omgevingsplan staat onder andere waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen.

Passen uw plannen niet in het omgevingsplan? Vraag eerst aan de gemeente of u mag afwijken van het omgevingsplan. Daarvoor vraagt u een omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket online. Als dit niet mogelijk is met een vergunningsaanvraag, dan kunt u de gemeente vragen om  het omgevingsplan te wijzigen.

De gemeente kan een omgevingsplan ook zelf wijzigen. Dat kan gevolgen voor u hebben. Bijvoorbeeld:

 • Uw omgeving verandert en u krijgt nu winkels voor uw huis.
 • Het nieuwe omgevingsplan botst met uw plannen om te bouwen of verbouwen.

U kunt uw mening geven (zienswijze) voordat het omgevingsplan gewijzigd wordt.

Hoe teken ik bezwaar of beroep aan?

Dit zijn de stappen als de gemeente een omgevingsplan wijzigt en u het er niet mee eens bent: 

 • De gemeente legt een ontwerpwijziging van het omgevingsplan zes weken ter inzage. U kunt het plan bekijken op Omgevingsloket online.
 • Reageer tijdens deze 6 weken schriftelijk, mondeling of via e-mail als u het niet eens bent met het plan. Dit heet een zienswijze indienen.
 • Na deze 6 weken beoordeelt de gemeente de binnengekomen reacties. De gemeenteraad stelt de wijziging van het omgevingsplan definitief vast.
 • Belanghebbenden en als u een zienswijze hebt ingediend, kunnen binnen 6 weken na bekendmaking van het omgevingsplan beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 • Het omgevingsplan treedt in werking op de dag waarop 4 weken zijn verstreken sinds de dag waarop de gemeente het besluit bekend heeft gemaakt.
 • Heeft niemand beroep aangetekend binnen de termijn van 6 weken? Dan is het gewijzigde omgevingsplan definitief.
 • U heeft de gemeente verzocht om het omgevingsplan te wijzigen en dit is afgewezen. Dan kunt u bezwaar maken.
 • Bezwaar maken doet u binnen 6 weken.
 • Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Twijfelt u ergens over of heeft u nog een vraag?

Neem dan contact op met team Klant Contact Centrum van de gemeente Diemen. Zij zijn maandag tot donderdag telefonisch bereikbaar tussen 8:30 en 16:30 uur en vrijdag tussen 8:30 en 16:00, maar ook via e-mail.


     icon telefoon   (020) 31 44 888
    icon mail  info@diemen.nl