Verblijfsvergunning aanvragen

U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt blijven. Behalve als u de nationaliteit heeft van 1 van deze Europese landen of Zwitserland. Vraag een verblijfsvergunning aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven, dan heeft u een verblijfsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u hier wilt werken of studeren. Er zijn verschillende soorten verblijfsvergunningen. Kijk op de website van de IND welke vergunning u nodig heeft.

Heeft u de nationaliteit van 1 van deze Europese landen of Zwitserland? Of blijft u korter dan 90 dagen in Nederland? Dan heeft u geen verblijfsvergunning nodig. U heeft wel een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart nodig.

De mogelijkheden en voorwaarden zijn onder andere: 

  • Wilt u Nederland korter dan 3 maanden bezoeken? Dan heeft u een geldig reisdocument nodig en in veel gevallen een visum. Inwoners van de EU-EER-landen en uit Zwitserland hebben genoeg aan hun paspoort of identiteitskaart. 
  • Wilt u langer dan 3 maanden verblijven en behoort u niet tot de groep die hierboven is genoemd? Dan heeft u altijd een verblijfsvergunning nodig. Bovendien heeft u in de meeste gevallen een speciaal visum nodig om Nederland in te reizen. Dat visum heet een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV). 

Bent u afkomstig van een EU-EER land dan moet u voor registratie een afspraak maken.

U heeft onder andere het volgende nodig: 

  • Een geldig identiteitsbewijs: dit is vaak het reisdocument of ander document waarin uw nationaliteit staat. 
  • Bent u geboren in het buitenland: een akte van geboorte. Afhankelijk van het land van geboorte kan het nodig zijn dat de akte is gelegaliseerd. 
  • Indien van toepassing: een huwelijksakte, een echtscheidingsakte of een akte als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden. 

De IND vraagt soms ook naar een bewijs dat u een woning in Nederland heeft. Dit bewijs kan zijn: een huurcontract, eigendomsbewijs of een verklaring van de hoofdbewoner van het pand.

Heeft u een Brits paspoort en woont u in Nederland? Houd rekening met de Brexit. Kijk voor meer informatie op IND.nl.

De meeste vluchtelingen uit Oekraïne hebben geen verblijfsvergunning nodig. Lees de regels voor vluchtelingen uit Oekraïne op IND.nl.