Verblijfsvergunning aanvragen

U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 3 maanden in Nederland wilt verblijven. Inwoners van EU/EER-landen en Zwitserland die in Nederland (willen) verblijven, hebben geen verblijfsvergunning nodig. U vraagt een verblijfsvergunning aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Wilt u langer dan 3 maanden in Nederland verblijven en woont u niet in een EU/EER-land of Zwitserland? Dan vraagt u een verblijfsvergunning aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Soms wilt u langer in Nederland blijven. Bijvoorbeeld als u bij uw familie in Nederland wil wonen. Of als u wilt werken of studeren in Nederland.

De mogelijkheden en voorwaarden zijn onder andere: 

  • Wilt u Nederland korter dan 3 maanden bezoeken? Dan heeft u een geldig reisdocument nodig en in veel gevallen een visum. Inwoners van de EU-EER-landen en uit Zwitserland hebben genoeg aan hun paspoort of identiteitskaart. 
  • Wilt u langer dan 3 maanden verblijven en behoort u niet tot de groep die hierboven is genoemd? Dan heeft u altijd een verblijfsvergunning nodig. Bovendien heeft u in de meeste gevallen een speciaal visum nodig om Nederland in te reizen. Dat visum heet een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV). 

Bent u afkomstig van een EU-EER land dan moet u voor registratie een afspraak maken.

U heeft onder andere het volgende nodig: 

  • Een geldig identiteitsbewijs: dit is vaak het reisdocument of ander document waarin uw nationaliteit staat. 
  • Bent u geboren in het buitenland: een akte van geboorte. Afhankelijk van het land van geboorte kan het nodig zijn dat de akte is gelegaliseerd. 
  • Indien van toepassing: een huwelijksakte, een echtscheidingsakte of een akte als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden. 

De IND vraagt soms ook naar een bewijs dat u een woning in Nederland heeft. Dit bewijs kan zijn: een huurcontract, eigendomsbewijs of een verklaring van de hoofdbewoner van het pand.

Heeft u een Brits paspoort en woont u in Nederland? Tot en met 31 december 2020 houdt u uw bestaande rechten. Zorg dat u ook daarna in Nederland kan blijven wonen. Lees meer over de Brexit op de website van de IND.