Verblijfsvergunning aanvragen

Als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven, dan heeft u een verblijfsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u hier wilt werken of studeren. Er zijn verschillende soorten verblijfsvergunningen. Kijk op de website van de IND welke vergunning u nodig heeft.

Heeft u de nationaliteit van 1 van deze Europese landen of Zwitserland? Of blijft u korter dan 90 dagen in Nederland? Dan heeft u geen verblijfsvergunning nodig. U heeft wel een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart nodig.

Hoe vraagt u een verblijfsvergunning aan?

Bent u afkomstig van een EU-EER land dan moet u voor registratie een afspraak maken.

U heeft onder andere het volgende nodig: 

  • Een geldig identiteitsbewijs: dit is vaak het reisdocument of ander document waarin uw nationaliteit staat. 
  • Bent u geboren in het buitenland: een akte van geboorte. Afhankelijk van het land van geboorte kan het nodig zijn dat de akte is gelegaliseerd. 
  • Indien van toepassing: een huwelijksakte, een echtscheidingsakte of een akte als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden. 

De IND vraagt soms ook naar een bewijs dat u een woning in Nederland heeft. Dit bewijs kan zijn: een huurcontract, eigendomsbewijs of een verklaring van de hoofdbewoner van het pand.

Wanneer mag u een verblijfsvergunning aanvragen?

De mogelijkheden en voorwaarden zijn onder andere: 

  • Wilt u Nederland korter dan 3 maanden bezoeken? Dan heeft u een geldig reisdocument nodig en in veel gevallen een visum. Inwoners van de EU-EER-landen en uit Zwitserland hebben genoeg aan hun paspoort of identiteitskaart. 
  • Wilt u langer dan 3 maanden verblijven en behoort u niet tot de groep die hierboven is genoemd? Dan heeft u altijd een verblijfsvergunning nodig. Bovendien heeft u in de meeste gevallen een speciaal visum nodig om Nederland in te reizen. Dat visum heet een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV). 

Let op

Heeft u een Brits paspoort en woont u in Nederland? Houd rekening met de Brexit. Kijk voor meer informatie op IND.nl.

De meeste vluchtelingen uit Oekraïne hebben geen verblijfsvergunning nodig. Lees de regels voor vluchtelingen uit Oekraïne op IND.nl.

Extra informatie

Twijfelt u ergens over of heeft u nog een vraag?

Neem dan contact op de gemeente Diemen. Wij zijn telefonisch en via e-mail bereikbaar.

     icon telefoon   (020) 31 44 888
    icon mail  info@diemen.nl