Door de corona is onze dienstverlening aangepast. Wij werken alleen volgens afspraak. Het dragen van een mondkapje in de hal van het gemeentehuis is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.  

Verblijfsvergunning aanvragen

U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 3 maanden in Nederland wilt verblijven. Inwoners van EU/EER-landen en Zwitserland die in Nederland (willen) verblijven, hebben geen verblijfsvergunning nodig. U vraagt een verblijfsvergunning aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Wilt u langer dan 3 maanden in Nederland verblijven en woont u niet in een EU/EER-land of Zwitserland? Dan vraagt u een verblijfsvergunning aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Soms wilt u langer in Nederland blijven. Bijvoorbeeld als u bij uw familie in Nederland wil wonen. Of als u wilt werken of studeren in Nederland.

De mogelijkheden en voorwaarden zijn onder andere: 

  • Wilt u Nederland korter dan 3 maanden bezoeken? Dan heeft u een geldig reisdocument nodig en in veel gevallen een visum. Inwoners van de EU-EER-landen en uit Zwitserland hebben genoeg aan hun paspoort of identiteitskaart. 
  • Wilt u langer dan 3 maanden verblijven en behoort u niet tot de groep die hierboven is genoemd? Dan heeft u altijd een verblijfsvergunning nodig. Bovendien heeft u in de meeste gevallen een speciaal visum nodig om Nederland in te reizen. Dat visum heet een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV). 

Bent u afkomstig van een EU-EER land dan moet u voor registratie een afspraak maken.

U heeft onder andere het volgende nodig: 

  • Een geldig identiteitsbewijs: dit is vaak het reisdocument of ander document waarin uw nationaliteit staat. 
  • Bent u geboren in het buitenland: een akte van geboorte. Afhankelijk van het land van geboorte kan het nodig zijn dat de akte is gelegaliseerd. 
  • Indien van toepassing: een huwelijksakte, een echtscheidingsakte of een akte als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden. 

De IND vraagt soms ook naar een bewijs dat u een woning in Nederland heeft. Dit bewijs kan zijn: een huurcontract, eigendomsbewijs of een verklaring van de hoofdbewoner van het pand.

Heeft u een Brits paspoort en woont u in Nederland? Houd rekening met de Brexit. Kijk voor meer informatie op de website van de IND.