Geluidsoverlast

Te veel geluid of geluid dat mensen liever niet horen, kan overlast geven en het slapen verstoren. Geluidsoverlast kan zowel in de woon- als in de werkomgeving tot gezondheidsproblemen leiden. Wij willen de gevolgen van geluidhinder voor de gezondheid zo veel mogelijk beperken.

Ik heb last van geluidsoverlast. Waar meld ik dit?

 • Het geluid is afkomstig van bouwwerkzaamheden: 
  Maak een melding op deze website Meldingen Openbare ruimte of maak een melding via de Buiten Beter app.
   
 • Het geluid is afkomstig van hangjongeren:
  Tijdens kantooruren: maak een melding op de pagina Meldingen Openbare ruimte. Handhaving werkt in roosterdiensten waardoor meldingen niet altijd direct opgepakt kunnen worden. Bij calamiteiten kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met de handhaving via: (020) 3144881.
  In de avond/nachturen: neem contact op met het algemene nummer van de politie: 0900 - 8844 (geen spoed). 
   
 • Het geluid is afkomstig van een evenement: 
  Maak een melding op deze website Meldingen Openbare ruimte of maak een melding via de Buiten Beter app.
   
 • Het geluid is afkomstig van een bedrijf: 
  Maak een melding op deze website Meldingen Openbare ruimte of maak een melding via de Buiten Beter app.
   
 • Het geluid is afkomstig uit een woning: 
  Neem contact op met de wijkagent of neem contact op met het algemene nummer van de politie: 0900 - 8844 (geen spoed). 
   
 • Criminaliteit
  Vermoed u dat de geluidsoverlast te maken heeft met criminaliteit, dan kunt u ook contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem.