Geluidsoverlast

Te veel geluid of geluid dat mensen liever niet horen, kan overlast geven en het slapen verstoren. Geluidsoverlast kan zowel in de woon- als in de werkomgeving tot gezondheidsproblemen leiden. Wij willen de gevolgen van geluidhinder voor de gezondheid zo veel mogelijk beperken.

Ik heb last van geluidsoverlast. Waar meld ik dit?