Kaarten zoekgebieden

Zoekgebieden wind

Op dit moment zoekt de gemeente nog in vier gebieden naar mogelijkheden voor windturbines. Alle gebieden bevinden zich in of nabij het knooppunt Diemen. Diemen heeft naast de zoekgebieden voor windenergie ook zes zoekgebieden voor zonnevelden.

Zoekgebieden windenergie

2023 01 13 aangepaste wind zoekgebieden t.b.v. MER

Zoekgebieden zonne-energie

2022 09 20 RES zon zoekgebieden