Groene inrichting voormalig ketenpark Sportlaan

De bouwketen op de hoek van de Sportlaan en Muiderstraatweg zijn al even weg. Het gebied wordt definitief ingericht. De gemeente wil hier een mooie groene plek van maken met ruimte voor ontmoeting. Het wordt zo onderdeel van het groende landschap dat grenst aan Plantage de Sniep Noord.

Definitief Ontwerp

De eigenaren/beheerders van het gebied en bewoners uit de buurt hebben gereageerd op het voorlopig ontwerp. Deze reacties zijn zoveel mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp. De opmerkingen van bewoners en belanghebbenden staan in een reactieverslag. Het definitief ontwerp is, samen met dit reactieverslag, te bekijken via deze link.

Vervolg / Uitvoering

We verwachten dat de uitvoering vanaf voorjaar 2023 kan beginnen. Als eerste gaan we aan de slag met het inplanten van het groen en het plaatsen van de vlonder.

De werkzaamheden aan de Sportlaan, inclusief de aanleg van de parkeerplaatsen, beginnen naar verwachting in de zomervakantie 2023. Deze straat wordt druk gebruikt. Daarom kan alleen buiten de schooltijden en het sportseizoen aan de Sportlaan gewerkt worden. De bewoners in de buurt ontvangen op een later moment meer informatie over de start van de werkzaamheden.

Meer weten

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Kevin Boers, projectleider gemeente Diemen via telefoonnummer (020) 31 44 888 of e-mailadres kevin.boers@diemen.nl. U kunt ook e-mailen naar info@diemen.nl o.v.v. zaaknummer 2022-037719.