Groene inrichting voormalig ketenpark Sportlaan

De bouwketen op de hoek van de Sportlaan en Muiderstraatweg zijn al even weg. Het gebied wordt definitief ingericht. De gemeente wil hier een mooie groene plek van maken met ruimte voor ontmoeting. Het wordt zo onderdeel van het groene landschap dat grenst aan Plantage de Sniep Noord.

Definitief Ontwerp

De eigenaren/beheerders van het gebied en bewoners uit de buurt hebben gereageerd op het voorlopig ontwerp. Deze reacties zijn zoveel mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp. De opmerkingen van bewoners en belanghebbenden staan in een reactieverslag. Het definitief ontwerp is, samen met dit reactieverslag, te bekijken via deze link.

Vervolg / Uitvoering

De werkzaamheden aan de Sportlaan zijn eind zomervakantie 2023 grotendeels afgerond. Er zullen nog wel een paar afrondende werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Namelijk de aanleg en het inzaaien van het gras, het maken van trappetjes en een vlonder, het maken van een picknick-locatie en het planten van (toekomst)bomen.
In de week na de voorjaarsvakantie, vanaf 26 februari, gaan AW Infrabouw en AW Groen in opdracht van de gemeente werkzaamheden uitvoeren aan de Sportlaan in Diemen.

Planning

  • Vanaf 26 februari
    Inrichting: Wij planten de bomen, zaaien het gras, maken de dijktrappetjes en richten de picknick-locatie in.
  • Afrondende werkzaamheden aan de Sportlaan vinden nog plaats.
    Vlonder: De aanleg van de vlonder bij de Diemer ijsclub zal later plaatsvinden. Hierbij hebben wij als gemeente te maken met veel benodigde afstemming met derden.

Communicatie

  • Werkzaamheden aan de Sportlaan starten maandag 26 februari.
  • De Sportlaan blijft toegankelijk.
  • Werkzaamheden aan de Sportlaan duren tot eind maart.

Meer weten

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Marc van Echtelt, projectleider gemeente Diemen via telefoonnummer (020) 31 44 888.