Definitief ontwerp groene inrichting voormalig ketenpark Sportlaan

Verblijven en recreëren aan de Diem. Een landschapsontwerp voor de groene ruimte tussen de Sportlaan en de Diem.

Afbeelding1

Uitgangspunten

De hoek van de Sportlaan en Muiderstraatweg wordt opnieuw ingericht. De nu nog tijdelijke situatie van het gebied wordt omgezet naar een permanente situatie. Daarom wordt onderzocht hoe de plek van waarde kan zijn voor de buurt en voor Diemen.

Het landschap wordt voor alle bewoners makkelijk toegankelijk

De uitgangspunten hiervoor zijn:

 • Het wordt een groene plek, als onderdeel van het landschap.
 • Als er geschaatst kan worden is er een extra mogelijkheid nodig om te parkeren voor de ijsbaan.
 • De Sportlaan is een heldere grens tussen wonen en het landschap. De kwaliteit van Plantage de Sniep als wijk aan het landschap wordt versterkt.
 • Het landschap wordt toegankelijker en beleefbaar zodat verblijven en recreëren centraal staan. De wandelroutes en ommetjes van en naar de wijk worden versterkt en er komt een sterke verbinding tussen het groen in de wijk en het landschap daarbuiten. Zo kunnen alle bewoners gemakkelijk gebruik maken van het groen.
 • De cultuurhistorische waarde van de dijk wordt beter gewaardeerd en beleefbaar gemaakt. In het bestemmingsplan staat benoemd dat er ruimte is voor maximaal twee verblijfsplekken aan de dijk.

Historie

Dijk aan de Diem ontstaan rond 1200

De dijk die al sinds 1200 aanwezig is aan de rand van de Diem is nog steeds duidelijk zichtbaar in het landschap. Deze historie willen we in het gebied koesteren, beter herkenbaar maken en versterken.

Historische kaart van de Diem uit +- 1700De historische dijk is nu nog steeds aanwezig

 

 

 

 

 

 

 

Omgevingsvisie van Diemen 2040 als kader

Uit de Omgevingsvisie (vastgesteld op 27 januari 2022):

Kader van de omgevingsvisie vertaald naar de omgeving van het plangebiedAls eerste bevindt zich in het gebied de scheiding tussen het stedelijk dorp en het groene buitengebied waar in de Omgevingsvisie voor wordt gekozen.

Vanuit Plantage de Sniep zijn er verschillende ommetjes om in het buitengebied van Diemen te komen. De meeste komen samen op de dijk aan de rand van Plantage de Sniep,waardoor dit een ideale locatie is om een ontmoetingsplek toe te voegen.

Daarnaast staat in de Omgevingsvisie dat de gemeente investeert in de aantrekkelijkheid, de capaciteit en het comfort van wandelen, fietsroutes en de groene verbindingen tussen buurten. Dit maakt het aantrekkelijker om een ommetje te maken.

In Diemen zijn er bijzondere plekken van herkenbare waarde en betekenis voor de Diemenaren, de zogenaamde Diemense koesterplekken. Een van deze plekken is de ijsbaan grenzend aan het plangebied.

In de Omgevingsvisie wordt benoemd dat aanwezige waarden van de koesterplekken worden beschermd maar tegelijkertijd ook gecombineerd met een ontmoetingsfunctie zodat ze een herkenbare functie krijgen.
Want naast wandelen zetten de gemeente in de omgevingsvisie ook in op ontmoeting en verbinding door het maken van ontmoetingsplekken in elke buurt.

Visie

Verblijven en recreëren aan het landschap van de Diem

Afbeelding7

Een nieuw groene verbinding tussen Plantage de Sniep en het landschap van de Diem via het Jaagpad.

Door een directe doorgang over de dijk te maken wordt het Jaagpad verbonden met het landschap van de Diem. Ook worden twee ontmoetingsplekken toegevoegd zodat bezoekers kunnen genieten van het landschap.

Ook ontstaan er vanuit Plantage de Sniep verschillende ommetjes om in het buitengebied van Diemen te komen.

Afbeelding8

 

 

 

 

 

 

Tijdelijke situatie

Gemixte functies

Een rommelig beeld met gemixte functies. Parkeren en containers blokkeren het zicht op het groene landschap.

De dijk en het landschap zijn vanaf dit punt moeilijk te bereiken en moeilijk zichtbaar.

Afbeelding9

Nieuwe situatie

Kwaliteit van het landschap versterken

De functies die horen bij wonen (zoals bijvoorbeeld parkeren) worden aan één zijde van de Sportlaan gesitueerd waardoor er een heldere grens tussen het landschap en het wonen ontstaat. De groene zone die hierdoor onder aan de dijk ontstaat wordt toegankelijk
voor recreatie en is zichtbaar onderdeel van het polder- en dijken landschap van de Diemerscheg. Zo komt het landschap dichterbij voor de bewoners van Plantage de Sniep doordat het groen aantrekkelijker en toegankelijker wordt.

Afbeelding10

Definitief ontwerp

De bovenste bolletjes van links naar rechts:

 • Lantaarnpalen; bestaande type kip
 • Bomen; Alnus glutinosa & Betula pubesens
 • Meerstammigen; Amelanchier lamarckii & Prunus avium
 • Rand; Struyk verwo beton rand 50cm x 50cm x 20cm
 • Uitkijkvlonder; houten uitstraling
 • Schelpenpad; halfverharding schelpen, maximaal 1m20 breed
 • Picknickplek; lange picknickbank tussen 6 en 8m, robinia of douglas hout

Afbeelding11

De onderste bolletjes van links naar rechts:

 • Groen parkeren; gras beton tegel, giverbo 45cm x 45cm x 10cm grijs
 • Bestaande wilgen
 • Bestrating jaagpad; Vrijgekomen tegels hergebruiken 60cm x 20cm grijs
 • Gras parkeren; Ritterplaat 60cm x 40cm x 4,5cm kunststof
 • Bloemrijk grasland; zaai mix cruydthoeck, N1 bloemrijk bijenmengsel
 • Zwerfkeien; in lijn op willekeurige afstanden van minimaal 1,5m en maximaal 4,5m
 • Toekomstboom; Quercus robur, groot formaat op heuvel geplant

Principe doorsnede

Parkeren nieuwe situatie

Afbeelding12

Van links naar rechts ziet u op deze tekening: trottoir, parkeren, rijbaan, gemaaid gras met keien, bloemrijk grasland, schelpenpad.

Detail vlonder

Vlonder als verblijfsplek aan de Diem en de ijsbaan koesterplek

Afbeelding13

Afbeelding14Afbeelding15

 

 

 


Vlonder gemaakt van hout                                                                        Schelpenverharding bovenop de dijk.

 

Afbeelding16

Detail uitwerking van de vlonder, De planken ‘vouwen’ zich als het ware om.

Detail dijkopgang

Overgang tussen het jaagpad en het groen van de diemerscheg.

Afbeelding17

Afbeelding18Afbeelding19

 

 

 

 

 

Links: De bestrating van het Jaagpad wordt gebruikt tot aan de de trap. Rechts: Trap sluit aan op de vormgeving van de andere dijkopgangen. Wel worden de houten planken vervangen door beton zodat de lijn van het Jaagpad subtiel wordt doorgetrokken tot in het groen.

 

Afbeelding20

Detail uitwerking van de trap.