Groot onderhoud Oud Diemen

Eens in de zoveel tijd voert de gemeente groot onderhoud uit in een wijk. We kijken daarbij naar allerlei zaken in een wijk en gaan dat opknappen. Denk bijvoorbeeld aan het vernieuwen van de riolering, kabels, leidingen, parkeren, het groen, verlichting en andere zaken. De buurt Oud Diemen is aan de beurt voor groot onderhoud. Het realiseren van groot onderhoud in een buurt doen we in een aantal stappen. Op deze pagina vindt u meer informatie hierover.

Actueel: bewonersbijeenkomst 8 december 2022

Op verzoek organiseert de gemeente op 8 december 2022 een bewonersbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt het schetsontwerp uitgelegd. Alle bewoners hebben een uitnodiging voor deze bijeenkomst ontvangen. De bijeenkomst is op het gemeentehuis, D.J. den Hartoglaan 1, van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Heeft u de uitnodiging voor de bijeenkomst niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar Age.Salverda@diemen.nl. U ontvangt dan alsnog de uitnodiging digitaal of naar wens thuisgestuurd.
Tijdens de bijeenkomst zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om uw vragen te beantwoorden op het schetsontwerp. We zien u graag op 8 december!

Reageren op schetsontwerp

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 11 oktober 2022 het schetsontwerp vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. U kunt het schetsontwerp hier digitaal inzien. Het schetsontwerp is stap twee in het proces van groot onderhoud. 
Wilt u liever het schetsontwerp schriftelijk ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar: Age.Salverda@diemen.nl. U krijgt het ontwerp dan toegestuurd. Wilt u reageren op het schetsontwerp? Dan kunt u hier het reactieformulier invullen. De periode voor het geven van een reactie op het schetsontwerp is verlengd tot maandag 12 december 2022. Alvast bedankt voor uw moeite.

Uitleg schetsontwerp

In het schetsontwerp zijn de uitkomsten van de eerdere vragenlijst zoveel mogelijk meegenomen. Het verslag met de uitkomsten van de vragenlijst is via deze link terug te lezen.
Drie uitgangspunten zijn goed terug te zien in het ontwerp. Het historische karakter van Oud Diemen wordt versterkt. In combinatie met het toekomstbestendig vergroenen en het behouden van de geborgen sfeer van de buurt. In het ontwerpdocument boekje staat verdere uitleg hoe tot het ontwerp is gekomen.

Processtappen groot onderhoud

Het realiseren van groot onderhoud in een buurt doen we in een aantal stappen. Hieronder ziet u een overzicht van deze stappen.

 • Stap 1 Informatie verzamelen
  Als eerste verzamelt de gemeente allerlei informatie over de buurt. We vragen ook naar de wensen en ideeën uit de buurt. Dit doen we via een online vragenlijst. Hierop kunt u aangeven wat u goed vindt in de wijk en wat beter zou kunnen. 
  Actueel: in april van 2022  hebben we voor u een vragenlijst gemaakt om achter uw wensen en ideeën te komen. De vragenlijst bevatte vragen die gingen over verschillende thema’s in uw buurt zoals groen, verkeer en duurzaamheid.  De vragenlijst kon tot eind mei 2022 ingevuld worden. De uitkomsten van de vragenlijst zijn verwerkt in het schetsontwerp.
 • Stap 2 Schetsontwerp maken
  Op basis van alle informatie wordt een schetsontwerp gemaakt. Dat is vooral een ontwerp op hoofdlijnen. Het is meer bedoeld om een beeld te krijgen hoe de wijk er straks komt uit te zien.  Dit schetsontwerp presenteren wij aan de buurt en daar kunt u op reageren. 
  Actueel: het schetsontwerp is op 11 oktober 2022 vrijgegeven voor inspraak.
 • Stap 3 Voorlopig ontwerp
  Alle reacties op het schetsontwerp worden verwerkt. Hieruit komt een voorlopig ontwerp. Dit voorlopig ontwerp moet worden vastgesteld worden door het college van burgemeester en wethouders. Als deze is vastgesteld, wordt het voorlopig ontwerp vrijgegeven voor inspraak. Iedereen kan dan een schriftelijke reactie geven op het ontwerp.
 • Stap 4 Definitief ontwerp
  Alle reacties op het voorlopig ontwerp worden verwerkt. Hieruit komt een definitief ontwerp. Ook hier geldt dat deze moet worden vastgesteld door het college. Het definitief ontwerp wordt gepresenteerd aan alle betrokken. Hierop is geen inspraak meer mogelijk.
 • Stap 5 Start uitvoeren werkzaamheden
  Zodra het definitief ontwerp klaar is, kunnen we starten met de werkzaamheden. Als het kan, combineren we dat met andere werkzaamheden om overlast te beperken. Dit lukt echter niet altijd. We vragen daarvoor uw begrip.

Budget van Stichting Oud Diemen

Naast het budget voor het groot onderhoud, heeft Stichting Oud Diemen €25.000,-- beschikbaar gesteld voor het verfraaien van de openbare ruimte in de buurt. In de vragenlijst is gevraagd naar ideeën hoe dit budget het beste kon worden besteed. Dit is verwerkt in het schetsontwerp. 

Communicatie

 • April 2022

Bewonersbrief verstuurd waarin het groot onderhoud wordt aangekondigd.

 • Mei 2022

Bewonersbrief verstuurd met informatie over vragenlijst en link naar vragenlijst. De vragenlijst kon op verzoek ook schriftelijk worden ingevuld. 

 • Augustus 2022

Bewonersbrief verstuurd waarin bewoners zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het schetsontwerp. 

 • Oktober 2022

Bewonersbrief waarin is aangekondigd dat het schetsontwerp is vrijgegeven voor inspraak. 

We houden u op de hoogte over het vervolg van de stappen in het groot onderhoud.

Vragen

De projectleider voor dit project is de heer Age Salverda. Dat is ook uw eerste aanspreekpunt. U kunt bellen met Age via het algemene telefoonnummer (020) 31 – 44 888. U kunt ook e-mailen naar age.salverda@diemen.nl.