Groot onderhoud Oud Diemen

Eens in de zoveel tijd voert de gemeente groot onderhoud uit in een buurt. We kijken daarbij naar allerlei verschillende zaken. Denk bijvoorbeeld aan het vernieuwen van de riolering, kabels, leidingen, parkeren, het groen, verlichting en andere zaken. De buurt Oud Diemen is aan de beurt voor groot onderhoud. Het uitvoeren van groot onderhoud in een buurt doen we in een aantal stappen. Op deze pagina vindt u meer informatie hierover.

Processtappen groot onderhoud 

Het realiseren van groot onderhoud in een buurt doen we in een aantal stappen. Hieronder ziet u een overzicht van de stappen voor dit project. 

Stap 1: Informatie verzamelen

Als eerste verzamelt de gemeente allerlei informatie over de buurt. We vragen ook naar de wensen en ideeën uit de buurt. Dit doen we via een online vragenlijst. Hierop kunt u aangeven wat u goed vindt in de wijk en wat beter zou kunnen. 

Actueel: in april van 2022 hebben we voor u een vragenlijst gemaakt om achter uw wensen en ideeën te komen. De vragenlijst bevatte vragen die gingen over verschillende thema’s in uw buurt zoals groen, verkeer en duurzaamheid. De vragenlijst kon tot eind mei 2022 ingevuld worden. De uitkomsten van de vragenlijst zijn verwerkt in het schetsontwerp. 

Stap 2: Schetsontwerp maken 

Op basis van alle informatie wordt een schetsontwerp gemaakt. Dat is vooral een ontwerp op hoofdlijnen. Het is meer bedoeld om een beeld te krijgen hoe de wijk er straks komt uit te zien. Dit schetsontwerp presenteren wij aan de buurt en daar kunt u op reageren.  

Actueel: het schetsontwerp is op 11 oktober 2022 vrijgegeven voor inspraak. 

Stap 3: Voorlopig ontwerp 

Alle reacties op het schetsontwerp worden verwerkt. Hieruit komt een voorlopig ontwerp. Dit voorlopig ontwerp moet worden vastgesteld worden door het college van burgemeester en wethouders. Als dit is vastgesteld, dan wordt het voorlopig ontwerp vrijgegeven voor inspraak. Het ontwerp wordt dan gepresenteerd en iedereen kan een mondelinge of schriftelijke reactie geven op het ontwerp. 

Actueel: het voorlopig ontwerp is op 16 juni 2023 vrijgegeven voor inspraak. 

Stap 4: Definitief ontwerp 

Alle reacties op het voorlopig ontwerp worden verwerkt. Hieruit komt een definitief ontwerp. Ook hier geldt dat dit moet worden vastgesteld door het college. Het definitief ontwerp wordt gepresenteerd aan alle betrokken. Hierop is geen inspraak meer mogelijk. 

Stap 5: Start uitvoeren werkzaamheden 

Zodra het definitief ontwerp klaar is, wordt de technische voorbereiding gestart. Dit zal geruime tijd in beslag nemen, Daarna kunnen we starten met de werkzaamheden. Als het kan, combineren we dat met andere werkzaamheden om overlast te beperken. Dit lukt echter niet altijd, met name als het gaat om werkzaamheden van andere partijen zoals nutsbedrijven. 

Schetsontwerp

In mei 2022 hebben we bewoners gevraagd naar hun wensen en ideeën voor de buurt. In een online vragenlijst vroegen we naar verschillende thema’s in uw buurt zoals groen, verkeer en duurzaamheid. U kunt de uitkomsten van de vragenlijst hier bekijken. We hebben de uitkomsten van de vragenlijst zoveel mogelijk verwerkt in het schetsontwerp.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in oktober 2022 het schetsontwerp vastgesteld. U kunt het schetsontwerp hier digitaal bekijken. In de ontwerpnotitie staat een uitleg bij het ontwerp. Bewoners hebben daarna kunnen reageren op het schetsontwerp.

Voorlopig ontwerp

Alle reacties op het schetsontwerp hebben we verzameld in een reactieverslag. Daarin hebben wij ook aangegeven wat wij met de opmerkingen hebben gedaan. U kunt het reactieverslag hier bekijken. We hebben de opmerkingen van bewoners zoveel mogelijk verwerkt in het voorlopig ontwerp. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft in juni 2023 het voorlopig ontwerp vastgesteld. U kunt het ontwerp hieronder bekijken. In de ontwerpnotitie staat een uitleg bij het ontwerp. Heeft u moeite met het bekijken van deze plattegrond? Neem dan contact met ons op door te mailen naar Laurens.Brouwer@diemen.nl of te bellen naar (020) 31 44 888.

Voorlopig ontwerp bekijken

Bijlage 3 - Voorlopig ontwerp groot onderhoud Oud Diemen_page-0001

Op 27 juni is er een inloopavond over het voorlopig ontwerp. U bent tussen 19.00 en 20.30 welkom op het gemeentehuis. U kunt dan vragen stellen over het ontwerp aan medewerkers van de gemeente. Vooraf aanmelden is niet nodig.

U kunt tot en met 13 augustus 2023 reageren op het voorlopig ontwerp via deze vragenlijst.  

Vervolg

De reacties gebruiken we bij het opstellen van het definitief ontwerp. We verwachten dat het definitief ontwerp begin 2024 klaar is. Op het definitief ontwerp is geen inspraak meer mogelijk. De werkzaamheden starten eind 2024. 

Budget van Stichting Oud Diemen

De Stichting Oud Diemen wordt opgeheven. Het budget dat over was, is gebruikt om een AED-apparaat in de buurt te plaatsen. Het geld dat daarna nog over was, is aan de gemeente overgemaakt voor het groot onderhoud. 

Communicatiemomenten
  • April 2022 

Bewonersbrief verstuurd waarin het groot onderhoud wordt aangekondigd.

  • Mei 2022 

Bewonersbrief verstuurd met informatie over vragenlijst en link naar vragenlijst. De vragenlijst kon op verzoek ook schriftelijk worden ingevuld.

  • Augustus 2022 

Bewonersbrief verstuurd waarin bewoners zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het schetsontwerp.

  • Oktober 2022 

Bewonersbrief waarin is aangekondigd dat het schetsontwerp is vrijgegeven voor inspraak.

  • December 2022 

Bewonersavond waarin het schetsontwerp is gepresenteerd.

  • Juni 2023  

Bewonersbrief waarin is aangekondigd dat het voorlopig ontwerp is vrijgegeven voor inspraak.

  • Juni 2023 

Inloopavond waarop u vragen kunt stellen over het voorlopig ontwerp.

Vragen

Heeft u nog vragen? Dan kunt u deze stellen aan projectleider Laurens Brouwer. U kunt hem e-mailen via Laurens.Brouwer@diemen.nl of bellen via (020) 31 44 888.