Eerder gezette stappen RES

Hieronder vindt u een tabel met een overzicht van de (bestuurlijke) stappen die hebben geleid tot de huidige zoekgebieden voor wind- en zonne-energie met erbij, in de meest rechter kolom, de publiek beschikbare milieu-informatie (met downloadlinks naar de betreffende documenten).

Wanneer Besluit Door wie? Onderbouwende milieu-informatie
26/09/2019 Vaststellen startnotitie RES Gemeenteraad n.v.t.
21/04/2020 Concept-RES Noord-Holland Zuid, globale zoekgebieden voor wind- en zonne-energie Gemeenteraad n.v.t. (hele buitengebied is nog één zoekgebied)
14/09/2020 Plan van aanpak RES 1.0 deelregio Amstelland en Diemense kaart met 10 zoekgebieden College n.v.t. (hele buitengebied, structuur met 10 zoekgebieden aangebracht)
10/11/2020 Verkenning wind- en zonne-energie College Uitgebreide verkenning milieueffecten wind- en zonne-energie (Pondera)
4/12/2020 Maatschappelijke effecten van windturbines en zonnevelden Memo vh college Maatschappelijke effectenmatrix (Decisio)
23/02/2021 Herziening zoekgebieden wind- en zonne-energie College

Natuur- en landschapsadvies (NMH / VEI NH)

20/04/2021 RES 1.0  
14/09/2021 Herziening RES zoekgebieden voor windenergie College, n.a.v. amendementen van de raad n.v.t. Zoekgebieden worden kleiner (stroken langs infra)
 
15/2/2022 Prioritering zoekgebieden voor windenergie College
20/09/2022 Vrijgave Concept NRD t.b.v. MER windlocaties gemeente Diemen College n.v.t.
23/01/2023 NRD en Nota van beantwoording zienswijzen College n.v.t. huidige wind-zoekgebieden

 

De actuele kaart met zoekgebieden is hier te vinden.