Wat is de Regionale Energiestrategie?

De Regionale Energiestrategie (RES) is een document waarmee de energieregio Noord-Holland Zuid beschrijft hoe en waar we grootschalig duurzame elektriciteit met zon en wind gaan opwekken. Diemen maakt deel uit van deze regio, en daarom hebben we allemaal een belang om de energietransitie te laten slagen. De een is gemotiveerd vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel voor een schone leefomgeving met minder CO2-uitstoot. Een ander ziet kansen op het gebied van innovaties, werkgelegenheid of een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Voor veel mensen is een betaalbare energierekening een belangrijke drijfveer. Meer weten over de RES? Bekijk dan dit filmpje:  

RES 1.0 en Herijking RES 2024

In Diemen is de RES 1.0 op 17 juni 2021 vastgesteld. Sindsdien zijn er in de hele regio nieuwe zoekgebieden aangedragen en zijn er door concretisering zoekgebieden afgevallen of aangepast. Daarom is besloten om de RES te herijken. De ambitie van RES-en (2,4 TWh voor Noord-Holland Zuid) blijft daarbij gehandhaafd. De Herijking RES 2024 gaat dus alleen over de wijzigingen op de kaart. Wilt u meer weten? Of de Herijking RES 2024 lezen? Hier vindt u meer informatie.

Proces

Bij de vaststelling van de RES 1.0 heeft de gemeenteraad van Diemen ook groen licht gegeven voor de verdere verkenning van de mogelijkheden van wind- en zonne-energie in de Diemense zoekgebieden. Het zoekproces gaat dus door. Diemen kiest ook in het vervolgtraject voor een open aanpak, waarbij het doel kan zijn: een voldoende gedragen basis voor een volgende fase, waarin zonne- en windenenergie met initiatiefnemers kan worden geconcretiseerd. De uitkomst van het proces kan ook zijn dat er geen ruimte is voor wind- en of zonne-energie in Diemen. Een actuele stand van de zoekgebieden wordt bijgehouden op de website van de energieregio Noord-Holland.

Bij de vaststelling van de RES 1.0 heeft de gemeenteraad van Diemen ook groen licht gegeven voor de verdere verkenning van de mogelijkheden van wind- en zonne-energie in de Diemense zoekgebieden. Daarom zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd. Je kunt die op deze pagina bekijken.

De uitkomst van het proces is dat er ruimte wordt gezien voor wind- en of zonne-energie in Diemen.

Ambities

  • Onderzoeken van zoekgebieden voor wind- en zonne-energie: de gemeente gaat zelf geen windmolens of zonnevelden bouwen. Wel kan zij bepalen voor welke gebieden zij planologische medewerking wil verlenen. Ga naar de pagina’s: ‘Onderzoeken’ en ‘Eerder gezette stappen RES’ voor meer informatie over de RES zoekgebieden.
  • Zon langs snelwegen (bijvoorbeeld op geluidsschermen): samen met onze buurgemeenten zijn we in gesprek met Rijkswaterstaat over de mogelijkheid om zonnepanelen langs de A1 en de A9 te plaatsen. Ga voor meer informatie naar de website van Rijkswaterstaat.
  • Zon op grote daken: Samen met Ecostroom Diemen heeft Diemen een stimuleringsprogramma’s opgezet om de grote daken, vaak in eigendom van particuliere eigenaren en bedrijven, vol te leggen met zonnepanelen. Ga voor meer informatie naar de website van Ecostroom Diemen.
  • Andere deelopgaven binnen de RES worden vanaf 2024 opgepakt, bijvoorbeeld zon op parkeerplaatsen en zon op gevels.