Wat is de Regionale Energiestrategie?

De Regionale Energiestrategie (RES) is een document waarmee de energieregio Noord-Holland Zuid beschrijft hoe en waar we grootschalig duurzame elektriciteit met zon en wind gaan opwekken. Diemen maakt deel uit van deze regio, en daarom hebben we allemaal een belang om de energietransitie te laten slagen. De een is gemotiveerd vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel voor een schone leefomgeving met minder CO2-uitstoot. Een ander ziet kansen op het gebied van innovaties, werkgelegenheid of een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Voor veel mensen is een betaalbare energierekening een belangrijke drijfveer. Meer weten over de RES? Bekijk dan dit filmpje:  

RES 1.0

In Diemen is de RES 1.0 op 17 juni 2021 vastgesteld. Maar de zoektocht naar mogelijkheden voor wind- en zonne-energie houdt niet op met de RES 1.0. De concretisering van de zoekgebieden voor wind- en zonne-energie heeft veel tijd nodig en gebeurt stapsgewijs.

Proces

Bij de vaststelling van de RES 1.0 heeft de gemeenteraad van Diemen ook groen licht gegeven voor de verdere verkenning van de mogelijkheden van wind- en zonne-energie in de Diemense zoekgebieden. Het zoekproces gaat dus door. Diemen kiest ook in het vervolgtraject voor een open aanpak, waarbij het doel kan zijn: een voldoende gedragen basis voor een volgende fase, waarin zonne- en windenenergie met initiatiefnemers kan worden geconcretiseerd. De uitkomst van het proces kan ook zijn dat er geen ruimte is voor wind- en of zonne-energie in Diemen. Een actuele stand van de zoekgebieden wordt bijgehouden op de website van de energieregio Noord-Holland.

Ambities

Gemeente Diemen wil bijdragen aan de ambities uit de RES om duurzame energie op te wekken met wind en zon. Diemen zet in op verschillende projecten:

  • Onderzoeken van zoekgebieden voor wind- en zonne-energie: de gemeente gaat zelf geen windmolens of zonnevelden bouwen. Wel kan zij bepalen voor welke gebieden zij planologische medewerking wil verlenen.
  • Zon langs snelwegen (bijvoorbeeld op geluidsschermen): samen met onze buurgemeenten zijn we in gesprek met Rijkswaterstaat over de mogelijkheid om zonnepanelen langs de A1 te plaatsen.
  • Zon op grote daken: Samen met het Rijk en de provincie zet Diemen in op stimuleringsprogramma’s om de grote daken, vaak in eigendom van particuliere eigenaren en bedrijven, vol te leggen met zonnepanelen.
  • Andere deelopgaven binnen de RES krijgen momenteel minder prioriteit, bijvoorbeeld zon op parkeerplaatsen en zon op gevels. Uit gesprekken met ProRail is gebleken dat er in Diemen geen mogelijkheden zijn voor zonnepanelen langs de spoorlijnen.